Głównej zawartości

Komunikat alertu

Ta strona korzysta z cookies. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu.

29 listopada uczniowie klas 3a i 2a wzięli udział w zajęciach na temat prawa konstytucyjnego oraz pojęcia i rodzajów umów. Lekcje poprowadziła mgr Aleksandra Kędzior z WSIiZ w Rzeszowie w ramach zajęć dla klas patronackich. Temat prawa konstytucyjnego w klasie 2a obejmował zagadnienia: wolności, praw i obowiązków człowieka i obywatela zarówno osobistych, ekonomicznych, politycznych socjalnych i kulturalnych. Poruszony został również temat środków ochrony wolności i praw.
Klasa 3a miała okazję poznać różnice miedzy umową, a zobowiązaniem i świadczeniem. Omówiony został także temat sposobów i form zawierania umów.

6 czerwca 2017 r. miało miejsce uroczyste zakończenie trwającego przez cały rok szkolny projektu, w którym udział brało 26 szkół z województwa podkarpackiego.

Zmaganiom finalistów w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego kibicowali również półfinaliści, a wśród nich przedstawiciele Zespołu Szkół Nr 2 w Rzeszowie w składzie:
Dominika Kisiel, Kamila Król i Natalia Kilar (uczennice klasy II a).

22 lutego 2017 r. uczniowie z klasy 3a wzięli udział w zajęciach na temat zarządzania projektami, które przeprowadziła dr Anna Lewandowska z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Na warsztatach młodzież poruszała  tematy związane z pojęciem, cechami, fazami  projektu, rodzajami zadań i wyzwaniami dla przedsiębiorstwa.
Uczniowie rozmawiali o wartości komunikacji i jej wpływie na realizację projektu  oraz na rozwój planu a także o przyczynach porażek projektów oraz płynących z niego korzyściach. Spotkanie było niezwykle interesujące a zdobyta na nim wiedza bardzo praktyczna.

Uczniowie klas drugich technikum ekonomicznego w drugim semestrze sześciokrotnie uczestniczyli w rozprawach sądowych w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie.

W dniach 29 marca 2017 r., 6 i 10 kwietnia 2017 r. klasy II a-b oraz e uczestniczyły w rozprawach sądowych II i X Wydziału Karnego a następnie w dniach 17, 23, 30 maja 2017 r. w rozprawach sądowych odpowiednio IX Wydziału Pracy oraz V Wydziału Gospodarczego.

Dnia 20 grudnia 2016 r. uczniowie z klasy 3a wzięli udział w zajęciach w ramach innowacji administracyjno-księgowej, które przeprowadził dr Tomasz Skica z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
Na warsztatach omawiane były zagadnienia związane z systemem podatkowym w Polsce (definicja i kwalifikacja podatków, quasi podatki, struktura budżetu państwa, funkcje podatków, sytuacja podatkowa i budżetowa Polski na tle innych krajów) oraz strukturą systemu budżetowego w Polsce (budżet środków europejskich,  konstrukcja budżetu, dochody i wydatki budżetowe).
Zajęcia były bardzo interesujące, pomogły w usystematyzowaniu wiedzy, co jest szczególnie ważne przed zbliżającym się egzaminem zawodowym.

Dnia 3 marca 2017 r. klasa 1a realizująca innowację administracyjno-księgową wzięła udział w spotkaniu z  panią Dobrochną  Minich z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania  w Rzeszowie w ramach projektu "Ciekawa lekcja". Tematyką spotkania była Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku.

Uczniowie zostali zapoznani z historią tego dokumentu, przypomniane zostały jego początki, które sięgają 17 września 1787r. w USA, czyli pierwszej ustanowionej Konstytucji na świecie. Następnie cofnęliśmy się do czasów 3 maja 1791 r., od której wiele się zaczęło. Młodzież poznała pogląd Arystotelesa na temat różnicy miedzy państwami  z konstytucją i bez niej.

Serdecznie dziękujemy pani Dobrochnie Minich za przybycie i przeprowadzenie odmiennej oraz  bardzo ciekawej lekcji.

Dnia 29 listopada 2016 r. uczniowie klasy 3a uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez panią Joannę Podgórską z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania na temat: „Czy nadaję się na przedsiębiorcę?”Zajęcia miały formę warsztatów a ich  głównym tematem było rozważanie zagadnień: jakimi cechami powinien się wyróżniać przedsiębiorca, czy każdy może nim zostać, jak osiągnąć sukces zawodowy oraz jak wiele można osiągnąć dzięki kreatywności. Uczniowie brali czynny udział w lekcji, zostali podzieleni na grupy, rozwiązywali zadania, by sprawdzić własne predyspozycje zawodowe.

W naszej szkole odbyły się kolejne warsztaty prowadzone przez pracowników ZUS. Uczniowie sporządzali komplet dokumentacji  dotyczącej ubezpieczeń społecznych, a więc dokumenty zgłoszeniowe, rozliczeniowe oraz zgłoszenie wyrejestrowania osoby ubezpieczonej.
Były to kolejne zajęcia w ramach projektu "Przedsiębiorczość w praktyce" w których uczestniczyła klasa 2a realizująca innowację administracyjno-księgową.

W dniach 17-20 października 2016 r. odbył się Tydzień Mediacji prowadzony pod hasłem "Masz prawo do MEDIACJI" organizowany przez Studenckie Biuro Porad Prawnych "Klinika Prawa" oraz Centrum Mediacji i Arbitrażu działających przy Wyższej Szkole Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa - Rzeszów.

W dniu 17 października 2016 r. uczniowie klasy 2a udali się na wykład inauguracyjny Seminarium Naukowego "Prawo do mediacji prawem człowieka" wygłoszony przez prof. nadzw. dr. hab. Czesława Kłaka pt: "Mediacja w świetle prawa międzynarodowego".