Głównej zawartości

×

Błąd

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów uczniowie/innowacje/2016_2017/admini_ksiegowa/mediacje oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Komunikat alertu

Ta strona korzysta z cookies. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu.

Dnia 3 marca 2023 r. odbyła się Konferencja z rachunkowości zorganizowana przez naszą szkołę wraz z Politechnikę Rzeszowską im. I. Łukasiewicza oraz Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział Podkarpacki. Konferencję otworzyli zaproszeni goście: pani Elżbieta Wolan - wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, pani dr hab. Beata Zatwarnicka-Madura – dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, pan Adam Kunior – wicedyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa, pan Krzysztof Stańko – pełnomocnik Prezydenta Miasta Rzeszowa ds. Innowacji i Rozwoju oraz pan Andrzej Karpiak – prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów Oddział w Rzeszowie. W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele przedmiotów ekonomicznych oraz uczniowie uczący się w zawodach technik rachunkowości i technik ekonomista z dwunastu szkół z województwa podkarpackiego.

W ramach innowacji administracyjno-księgowej i administracyjno-skarbowej uczniowie klas ekonomicznych wzięli udział w kolejnym cyklu zajęć, tym razem stacjonarnych, organizowanych przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania.   Tym razem dr Jacek Rodzinka, dyrektor ds. Rozwoju Komercji Instytutu Badań i Analiz Finansowych WSiZ z siedzibą w Rzeszowie, wyjaśnił uczniom podstawowe wielkości ekonomiczne i zależności zachodzące pomiędzy nimi. Okazuje się, że zarówno system ubezpieczeń społecznych jak i system ubezpieczeń gospodarczych uwzględnia wielu przepisów zawartych w różnych aktach prawnych a ich znajomość jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania we współczesnej gospodarcze rynkowej.

Tematem ostatniego spotkania w dniu 16 lutego 2023r. były emerytury. Szczególną uwagę zwrócono na czynniki, które mają bezpośredni wpływ na jej wysokość. Zmieniające się przepisy nie ułatwiają jej zaplanowania…

Jedna z najlepszych lekcji wychowawczych miała miejsce w Zakładzie Karnym w Załężu w dniu 6 marca 2018 r. Uczestniczyli w niej uczniowie i uczennice klasy 3 a.

Okazuje się, że czasami ułamki sekundy mogą zdecydować o naszym dalszym życiu. Decyzje podejmowane w sposób chaotyczny, nieprzemyślany – potrafią zmienić życie nasze, naszych bliskich oraz innych osób.

Wielu poszukujących pracy zastanawia się: „Czy rozmowy rekrutacyjnej należy się obawiać?”

A może jest ona szansą na prezentację umiejętności kandydata? O tym jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej i jak ona przebiega można było usłyszeć podczas spotkania online z panią mgr inż. Bernadettą Kulinowską, wykładowcą w Katedrze Ekonomii i Finansów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Spotkanie w dniu 14.02.2023 r. „Savoir-vivre w rozmowie rekrutacyjnej”, w którym udział wzięli uczniowie technikum ekonomicznego oraz technikum rachunkowości, było jednym z elementów współpracy szkoły z uczelnią w ramach Projektu Klas Patronackich.

III edycja projektu „Przedsiębiorczość w praktyce” to zajęcia realizowane w roku szkolnym 2017/2018 w klasie I A w ramach innowacji administracyjno – księgowej. Jak co roku nasi uczniowie odbywają szereg warsztatów, po których przystępują do rozwiązywania zadań problemowych i zadań testowych.

Warsztaty i zadania konkursowe dotyczą:

I zajęcia warsztatowe NBP: Pozyskiwanie kapitału na rozpoczęcie działalności gospodarczej

II zajęcia warsztatowe: Możliwości finansowania działalności ze źródeł zewnętrznych.

III zajęcia warsztatowe: Jak założyć firmę? Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych.

IV zajęcia warsztatowe: Rozliczenia z tytułu podatku dochodowego i VAT

Projekt „Przedsiębiorczość w praktyce” realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Dnia 6.12.2022 r. nasi uczniowie z klas III ar i II ar uczący się w zawodzie technik rachunkowości w ramach innowacji administracyjno-księgowej odwiedzili Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, gdzie mieli możliwość wysłuchać wykładu nt. „Finansista, księgowy – to brzmi dumnie” poprowadzonego przez pana dra Alfreda Szydełko, prof. PRz. Tematyka zajęć obejmowała treści dotyczące rachunkowości i podatków oraz etyki w zawodzie księgowego.

processed c31ca30e 52b9 4b5a 8517 ef8c6cd79e7f PbAbhOBp

Dnia 3 marca 2017 r. klasa 1a realizująca innowację administracyjno-księgową wzięła udział w spotkaniu z  panią Dobrochną  Minich z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania  w Rzeszowie w ramach projektu "Ciekawa lekcja". Tematyką spotkania była Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku.

Uczniowie zostali zapoznani z historią tego dokumentu, przypomniane zostały jego początki, które sięgają 17 września 1787r. w USA, czyli pierwszej ustanowionej Konstytucji na świecie. Następnie cofnęliśmy się do czasów 3 maja 1791 r., od której wiele się zaczęło. Młodzież poznała pogląd Arystotelesa na temat różnicy miedzy państwami  z konstytucją i bez niej.

Serdecznie dziękujemy pani Dobrochnie Minich za przybycie i przeprowadzenie odmiennej oraz  bardzo ciekawej lekcji.

Jak osiągnąć sukces w negocjacjach?   
Czy prawdą jest, że kto pyta - rządzi a kto mówi - przegrywa?
To tylko niektóre aspekty spotkania z dr Joanną Podgórską - Prodziekan Kolegium Zarządzania WSIiZ w Rzeszowie z uczniami z ZS2.

   

W naszej szkole odbyły się kolejne warsztaty prowadzone przez pracowników ZUS. Uczniowie sporządzali komplet dokumentacji  dotyczącej ubezpieczeń społecznych, a więc dokumenty zgłoszeniowe, rozliczeniowe oraz zgłoszenie wyrejestrowania osoby ubezpieczonej.
Były to kolejne zajęcia w ramach projektu "Przedsiębiorczość w praktyce" w których uczestniczyła klasa 2a realizująca innowację administracyjno-księgową.

W dniu 8.11.2021 klasy 1ar oraz 1b  uczestniczyły w wydarzeniu zorganizowanym na terenie Urban Lab w Rzeszowie. Uczniowie mieli możliwość spotkać ekspertów m.in. z ZUS-u, KRUS-u, Państwowej Inspekcji Pracy, Powiatowego Urzędu Pracy oraz Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta. Dowiedzieli się na temat zasad pracy urzędów oraz specyfiki ich funkcjonowania. Specjaliści przybliżyli również tematykę zawierania umów o pracę, w szczególności umów podpisywanych przez pracowników młodocianych, gdyż już od 16 roku życia będą mogli legalnie pracować.

22 lutego 2017 r. uczniowie z klasy 3a wzięli udział w zajęciach na temat zarządzania projektami, które przeprowadziła dr Anna Lewandowska z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Na warsztatach młodzież poruszała  tematy związane z pojęciem, cechami, fazami  projektu, rodzajami zadań i wyzwaniami dla przedsiębiorstwa.
Uczniowie rozmawiali o wartości komunikacji i jej wpływie na realizację projektu  oraz na rozwój planu a także o przyczynach porażek projektów oraz płynących z niego korzyściach. Spotkanie było niezwykle interesujące a zdobyta na nim wiedza bardzo praktyczna.

Zakończył się finał Konkursu wiedzy o finansach realizowanego w ramach projektu Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP. Akademicki Portfel Wiedzy o Finansach przez Instytut Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Rzeszowskiego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

W projekcie wzięło udział 500 uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa podkarpackiego, natomiast do finału przeszło 120 uczniów. W konferencji podsumowującej projekt, połączonej z finałem Konkursu wiedzy o finansach, uczestniczyło 6 reprezentantów naszej szkoły z klasy IV a i III a, wyłonionych podczas dwóch etapów konkursowych.

W finale II miejsce w Konkursie wiedzy o finansach zajął Łukasz Pleśniak z klasy III a. Gratulujemy!

Dnia 20 grudnia 2016 r. uczniowie z klasy 3a wzięli udział w zajęciach w ramach innowacji administracyjno-księgowej, które przeprowadził dr Tomasz Skica z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
Na warsztatach omawiane były zagadnienia związane z systemem podatkowym w Polsce (definicja i kwalifikacja podatków, quasi podatki, struktura budżetu państwa, funkcje podatków, sytuacja podatkowa i budżetowa Polski na tle innych krajów) oraz strukturą systemu budżetowego w Polsce (budżet środków europejskich,  konstrukcja budżetu, dochody i wydatki budżetowe).
Zajęcia były bardzo interesujące, pomogły w usystematyzowaniu wiedzy, co jest szczególnie ważne przed zbliżającym się egzaminem zawodowym.

W ramach innowacji administracyjno-księgowej uczniowie z klas III a i IV a uczestniczyli w dwóch blokach warsztatowych (26.10.2020 r., 4.11.2020 r.) w ramach projektu Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP. Akademicki Portfel Wiedzy o Finansach realizowanego przez Instytut Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Rzeszowskiego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Warsztaty były prowadzone on-line z wykorzystaniem narzędzi informatycznych oraz sprzętu komputerowego przez reprezentantów Instytutu Ekonomii i Finansów UR. Uczniowie poszerzali swoją wiedzę m.in. w zakresie kredytów i pożyczek, zarządzania własnymi pieniędzmi oraz oszczędzania. Dodatkowo wzięli udział w wirtualnej lekcji muzealnej na temat historii polskiego pieniądza w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie.

W trakcie dwóch sesji bloków warsztatowych przeprowadzone zostały działania eliminacyjne w ramach „Konkursu wiedzy o finansach”.

Do finału konkursu zakwalifikowali się uczniowie: 

- Kinga Kamińska (IV a), Dominika Kawalec (IV a), Gabriela Słysz (III a)

- Magdalena Siwiec (IV a), Justyna Łazarz (IV a), Łukasz Pleśniak (III a)

GRATULUJEMY!

Dnia 29 listopada 2016 r. uczniowie klasy 3a uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez panią Joannę Podgórską z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania na temat: „Czy nadaję się na przedsiębiorcę?”Zajęcia miały formę warsztatów a ich  głównym tematem było rozważanie zagadnień: jakimi cechami powinien się wyróżniać przedsiębiorca, czy każdy może nim zostać, jak osiągnąć sukces zawodowy oraz jak wiele można osiągnąć dzięki kreatywności. Uczniowie brali czynny udział w lekcji, zostali podzieleni na grupy, rozwiązywali zadania, by sprawdzić własne predyspozycje zawodowe.

pwp9 października 2020 roku odbył się finał wojewódzkiego konkursu „Przedsiębiorczość w praktyce” edycja V, podczas którego I miejsce zajęły uczennice klasy IV a: Dominika Kawalec, Justyna Łazarz i Kinga Kamińska.

Finał odbył się on-line. Uczennice prezentowały podczas finału swój pomysł na biznes oraz odpowiadały na pytania komisji ekspertów.

Gratulujemy wygranej!