Głównej zawartości

Komunikat alertu

Ta strona korzysta z cookies. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu.

Egzamin pisemny:

11 stycznia 2023 r. (kwalifikacje: EKA.04, EKA.05, SPL.04, SPL.05)

Egzamin praktyczny:

– kwalifikacja SPL.01, SPL.04, SPL.05, AU.31, AU.32 – 9 stycznia 2023 r.,

– kwalifikacja EKA.04 – 13 stycznia 2023 r.,

– kwalifikacja EKA.05 – 18 stycznia 2023 r.,

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu zawodowego:

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – cke.gov.pl

 

EGZAMINY ZAWODOWE 2023

 

Komunikat dyrektora CKE z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w roku szkolnym 2022/2023

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/3.2021_PP2019_EZ-23%20IX%202022-akt%20.pdf

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ZAWODOWEGO obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/6.2203_PP2019_Informacja%20_o_EZ%20-23%20IX%202022-%20akt.pdf

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2022/2023 (z aktualizacjami)

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/aktualizacja-komunikatu-ministra-edukacji-i-nauki-w-sprawie-wykazu-turniejow-i-olimpiad-tematycznych-zwiazanych-z-wybrana-dziedzina-wiedzy-uprawniajacych-do-zwolnienia-z-przystapienia-do-czesci-pisemnej-egzaminu-zawodowego-w-roku-szkolnym-20222023---14-wrzesnia-2022-r

 

Informatory

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2019/informatory-wyposazenie-osrodkow/informatory/

Dokładny harmonogram egzaminów znajduje się w załączniku poniżej:

Attachments:
Download this file (EGZAMINY HARMONOGRAM na stronę.pdf)EGZAMINY HARMONOGRAM na stronę.pdf[ ]73 kB

W załączniku znajdują się wytyczne, prosimy o zapoznanie się z nimi przed egzaminem:

Attachments:
Download this file (Wytyczne MEiN GIS CKE- zima 2022.pdf)Wytyczne MEiN GIS CKE- zima 2022.pdf[ ]394 kB

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022 FORMUŁA 2017 https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/5.%202022_PP2017_Informacja_o_EPKwZ_20_08_2021%20-ostateczny.pdf

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022 FORMUŁA 2019 https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/6.2022_%20PP2019_Informacja_o_EZ_20_08_2021-ostateczny.pdf

Informacje dotyczące egzaminów z kwalifikacji oraz egzaminów zawodowych

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁA 2017

O egzaminie

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2017/o-egzaminie/

Harmonogram egzaminu

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/2.2022_PP2017_EPKwZ_17_08_2021%20-%20ostateczna.pdf

Sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu zawodowego

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/7.%202022_Dostosowania-PP2012_2017-17%20VIII%202021-ostateczny.pdf

Wykaz olimpiad tematycznych i turniejów

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/Olimpiady%202020_2021.pdf

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁA 2019

 O Egzaminie

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2019/o-egzaminie/

Harmonogram egzaminu

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/3.2021_PP2019_EZ_17_08_2021%20-%20ostateczna.pdf

Sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu zawodowego

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/8.%202022_Dostosowania-PP2019_17%20VIII%202021-ostateczny.pdf

Wykaz olimpiad tematycznych i turniejów

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/Olimpiady%202020_2021.pdf

Egzaminy z kwalifikacji i egzaminy zawodowe przeprowadzane są w sesji zimowej i w sesji letniej.

Wyniki egzaminów (świadectwa) zostaną przekazane uczniom w pierwszym dniu nauki w sali, w której będą mieli zajęcia (środa, 02 września 2020 r.).

Ewentualny indywidualny odbiór, po wcześniejszym uzgodnieniu, w gabinecie wicedyrektora M. Płonki-Czarnoty.

Zdający, którzy nie zdali egzaminu, mogą w pierwszym tygodniu września złożyć deklarację ponownego przystąpienia do egzaminu.

Absolwenci Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie mogą odebrać świadectwa i dyplomy po wcześniejszym uzgodnieniu z sekretariatem szkoły.

Osoby zdające egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie zobowiązane są do zapoznania się z dokumentem załączonym poniżej.

Prosimy o zapoznanie się z komunikatem CKE zawierającym najaktualniejsze informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2020 oraz harmonogramem egzaminów Zespole Szkół Nr 2 w Rzeszowie

1)  HARMONOGRAM EGZAMINÓW Z KWALIFIKACJI (załącznik) 

2) Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

(załącznik)

3) Komunikat w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów w 2020 roku (Formuła 2017) 

 

W razie wątpliwości uczniowie kontaktują się z wychowawcami, natomiast absolwenci z wcześniejszych lat z sekretariatem.

Zapraszamy do zapoznania się z następującymi informacjami:

1. Informacje o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/

2. Komunikat w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów w 2019 roku.

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20180809_Harmonogram_egzamin%C3%B3w_w_2019_r_EPKwZ.pdf

3. Komunikat MEN w sprawie olimpiad i turniejów.

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/komunikat-men-2018-2019.pdf

EGZAMINY Z KWALIFIKACJI SESJA CZERWIEC 2018 r.

EGZAMIN PISEMNY

EGZAMIN PRAKTYCZNY

19.06.2018 r.

26.06.2018 r.

Nr kwlf.

Godz.

Sala

Skład Komisji

Podpis

Nr kwlf.

Godz.

Sala

Skład Komisji

Podpis

 

 

A.30

10.00

Aula

x

 

A.30

16.00

Aula

X

 

103

X

 

104

X

 

103

X

 

A.28

10.00

112

X

 

REZERWA

X

 

REZERWA

X

 

A.31

9.00

Aula

X

 

104

X

 

 

 

 

 

 

A.31

12.00

113

X

 

A.28

9.00

112

X

 

A.29

13.00

103

X

 
 

114

X

 

A.32

13.00

Aula

X

 
 

115

X

 

REZERWA

x

 
 

116

X

 

x

x

x

x

 
 

117

X

 

x

x

x

x

 

A.36

12.00

216

X

 

x

x

x

x

 

A.32

14.00

19

x

 

x

x

x

x

 

REZERWA

   

x

x

x

x

 

EGZAMIN PRAKTYCZNY

EGZAMIN PRAKTYCZNY

25.06.2018 r.

27.06.2018 r.

Nr kwlf.

Godz.

Sala

Skład Komisji

Podpis

Nr kwlf.

Godz.

Sala

Skład Komisji

Podpis

 

 

A.36

9.00

201

x

 

 

 

A.35

9.00

202

x

 

REZERWA :x

 

REZERWA: x

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 10 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2018 roku:

Informacja o Sposobie Organizacji I Przeprowadzania Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie