Głównej zawartości

Komunikat alertu

Ta strona korzysta z cookies. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu.

Praktyki  zawodowe uczniów  Zespołu Szkół  nr 2  w Rzeszowie w okresie od 1 września do 28 września 2022 r. odbywają uczniowie: 

- klasy 4as, 4bs - technik ekonomista 
- klasy 4cs, 4dfs technik logistyk, technik spedytor 

Uczniowie po odbytej praktyce rozpoczynają zajęcia 29  września 2022 r. (zgodnie z planem klasy). 

Program praktyki zawodowej w zawodzie technik ekonomista - symbol cyfrowy zawodu: 331403 - patrz TUTAJ

Program praktyki zawodowej w zawodzie technik logistyk - symbol cyfrowy zawodu: 333107 - patrz TUTAJ

Program praktyki zawodowej w zawodzie technik spedytor - symbol cyfrowy zawodu: 333108 - patrz TUTAJ

Program praktyki zawodowej w zawodzie technik rachunkowości - symbol cyfrowy zawodu: 431103 - patrz TUTAJ
Praktyki zawodowe w roku szkolnym 2019/2020 dla klas II technikum ekonomicznego zaplanowane do realizacji w maju 2020 zostały przesunięte do realizacji w klasie III.

Praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie w okresie od 1 września do 28 września 2021 r. odbywają uczniowie:
  - klasy 3as, 3bs, 3ag, 3bg - technik ekonomista
  - klasy 3cs, 3dfs, 3cg, 3dfg technik logistyk, technik spedytor

Uczniowie po odbytej praktyce rozpoczynają zajęcia 29 września 2021 r. (zgodnie z planem klasy).

Praktyka zawodowa uczniów klas II Technikum ekonomicznego  Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie planowana jest w II semestrze roku szkolnego w miesiącu maju 2020 r.
Uczniowie ww. klas proszeni są o zapoznanie się z dokumentacją tj.:
- Regulamin praktyk zawodowych,
- Przedmiotowe zasady oceniania z praktyki zawodowej,
- Formularz zgłoszenia firmy,
- Oświadczenie ucznia.
Dokumenty dostępne: TUTAJ

Praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie w okresie od 4 maja do 31 maja 2021 r. odbywają uczniowie:

- klasy 2 ag, 2 bg - technik ekonomista

- klasy 2 cg - technik logistyk

- klasa 2 dfg - technik logistyk/technik spedytor

Klasy: 2 ag, 2 bg, 2 cg, 2 fg rozpoczynają zajęcia 1 czerwca 2021 r. (zgodnie z planem lekcji klasy).

Praktyka zawodowa uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowieodbywa się w roku szkolnym 2019/2020 w terminie od 2.09.2019 r. do 27.09.2019 r.

W praktykach biorą udział uczniowie z klas:

- III a, III b, III bh Technikum Ekonomicznego,

- III c, III f Technikum Logistycznego,

- III d Technikum Spedycyjnego.

W piątek, tj. 16 kwietnia 2021 r. o godzinie 14.05 na platformie Teams odbędzie się spotkanie z uczniami dotyczące praktyki zawodowej zaplanowanej na maj 2021 r.

Spotkanie zorganizowane dla uczniów klas II ag, II bg, II cg, II dfg, III a, III b.

Podczas spotkania omówione zostaną kwestie odbycia praktyki zawodowej w maju w bieżącym roku szkolnym.

Informujemy, że przez okres stażu uczniowie byli ubezpieczeni w ZUS, natomiast w ciągu tygodnia od zakończenia stażu zostali oni wyrejestrowani z ubezpieczenia w ZUS przez kadry Urzędu Miasta Rzeszowa.

Rodzice muszą ponownie ubezpieczyć uczniów w swoim zakładzie pracy lub KRUS lub Powiatowym Urzędzie Pracy (w przypadku rodziców bezrobotnych).

Praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie w maju 2021 r.:

Praktyka zawodowa w roku szkolnym 2018/2019 (wrzesień):

  • III a , III b , III bh , III e Technikum Ekonomiczne - 10 dni          ( 3-14 września 2018)
  • III c , III f , III g Technikum Logistyczne - 20 dni                      (3-28 września 2018)
  • III d Technikum Spedycyjne - 20 dni                                  (3-28 września 2018)

Praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie w okresie od 1 września do 28 września 2020 r.:

- klasy III a, III b technik ekonomista

- klasy III c, III f technik logistyk

- klasa III d technik spedytor

Klasy: III a, III b, III c, III d, III f rozpoczynają zajęcia 29 września 2020r. (zgodnie z planem klasy).

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych firm i godzin zgłaszania się na praktyki znajdują się w załączniku poniżej.