Głównej zawartości

Komunikat alertu

Ta strona korzysta z cookies. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu.

Praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie w okresie od 1 września do 28 września 2020 r.:

- klasy III a, III b technik ekonomista

- klasy III c, III f technik logistyk

- klasa III d technik spedytor

Klasy: III a, III b, III c, III d, III f rozpoczynają zajęcia 29 września 2020r. (zgodnie z planem klasy).

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych firm i godzin zgłaszania się na praktyki znajdują się w załączniku poniżej.

Praktyki zawodowe w roku szkolnym 2019/2020 dla klas II technikum ekonomicznego zaplanowane do realizacji w maju 2020 zostały przesunięte do realizacji w klasie III.

Poniżej zamieszczamy program praktyki w zawodzie technik ekonomista:

Praktyka zawodowa uczniów klas II Technikum ekonomicznego  Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie planowana jest w II semestrze roku szkolnego w miesiącu maju 2020 r.
Uczniowie ww. klas proszeni są o zapoznanie się z dokumentacją tj.:
- Regulamin praktyk zawodowych,
- Przedmiotowe zasady oceniania z praktyki zawodowej,
- Formularz zgłoszenia firmy,
- Oświadczenie ucznia.
Dokumenty dostępne: TUTAJ

Poniżej zamieszczamy regulamin praktyk zawodowych:

Praktyka zawodowa uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowieodbywa się w roku szkolnym 2019/2020 w terminie od 2.09.2019 r. do 27.09.2019 r.

W praktykach biorą udział uczniowie z klas:

- III a, III b, III bh Technikum Ekonomicznego,

- III c, III f Technikum Logistycznego,

- III d Technikum Spedycyjnego.

Poniżej zamieszczamy program praktyki w zawodzie technik logistyk:

Informujemy, że przez okres stażu uczniowie byli ubezpieczeni w ZUS, natomiast w ciągu tygodnia od zakończenia stażu zostali oni wyrejestrowani z ubezpieczenia w ZUS przez kadry Urzędu Miasta Rzeszowa.

Rodzice muszą ponownie ubezpieczyć uczniów w swoim zakładzie pracy lub KRUS lub Powiatowym Urzędzie Pracy (w przypadku rodziców bezrobotnych).

Poniżej zamieszczamy program praktyki w zawodzie technik spedytor:

Praktyka zawodowa w roku szkolnym 2018/2019 (wrzesień):

  • III a , III b , III bh , III e Technikum Ekonomiczne - 10 dni          ( 3-14 września 2018)
  • III c , III f , III g Technikum Logistyczne - 20 dni                      (3-28 września 2018)
  • III d Technikum Spedycyjne - 20 dni                                  (3-28 września 2018)