Głównej zawartości

Komunikat alertu

Ta strona korzysta z cookies. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu.

1. Technik logistyk to nowoczesny i wymagający zawód skierowany do osób przedsiębiorczych, kreatywnych, z wyobraźnią i umiejętnościami planowania oraz organizowania różnego rodzaju przedsięwzięć. Absolwenci tego kierunku są bardzo poszukiwani przez pracodawców, którzy cenią pracownika dobrze wykształconego i potrafiącego szybko reagować i dostosować się do zmieniającej się rzeczywistości.

2. Informacja dodatkowe

Uczniowie kształcący się w zawodzie Technik logistyk mają możliwość wyboru dwóch innowacji: INNOWACJA WOJSKOWA

Kształcenie młodzieży przebiega w duchu wartości patriotycznych przyczyniając się do integracji młodych ludzi ze społeczeństwem oraz przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom występującym we współczesnym świecie. Klasy tego typu wychodzą naprzeciw naturalnym potrzebom młodego człowieka: spożytkowaniu młodzieńczej energii i zapału, ciekawości, chęci przeżycia przygody, kształtowaniu tężyzny fizycznej.

Głównymi celami innowacji są:

 • stworzenie uczniom szansy poznania na etapie edukacji ponadgimnazjalnej specyfiki służby w jednostce

wojskowej;

 • integracja młodzieży z instytucjami mundurowymi działającymi na terenie naszego powiatu i

województwa;

 • wzbudzenie zainteresowania funkcjonowaniem oraz pracą ,żołnierza zawodowego,
 • wsparcie prowadzonego w szkole procesu wychowawczego poprzez współpracę z cieszącymi się

autorytetem formacjami mundurowymi;

 • promocja wartości patriotycznych;
 • rozbudzanie poszanowania dla prawa i porządku;
 • kształtowanie postawy wrażliwości na krzywdę innych i rozbudzania chęci niesienia pomocy potrzebującym.

INNOWACJA LOTNICZA

Uczniowie technikum uczący się w zawodzie technik logistyk z elementami edukacji lotniczej uczą się:

 • organizować transport lotniczy towarów;
 • sporządzać dokumentację przewozową;
 • organizować czasowe przechowywanie i magazynowanie przesyłek lotniczych;
 • organizować odprawy celne towarów i osób.

Zapoznają się także z zabezpieczeniem materiałowym lotnisk, lotniskową obsługą statków powietrznych, geografią połączeń lotniczych oraz historią lotnictwa i przemysłu lotniczego w Polsce i na Podkarpaciu.

Posiądą umiejętność planowania i   zarządzania informacją pochodzącą z różnych   źródeł   oraz

analizowania efektów procesów logistycznych, w tym procesów transportowych.

Dla realizacji powyższych działań szkoła prowadzi współpracę z:

 • Politechniką Rzeszowską
 • Portem Lotniczym w Jasionce
 • Stowarzyszeniem Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego AVIATION VALLEY
 • Przedsiębiorstwami Doliny Lotniczej
 • Fundacją Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu ”Dolina Lotnicza”.

 

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 Kwalifikacja 1: AU.22. Obsługa magazynów

Kwalifikacja 2: AU.32 Organizacja transportu

 

4. Sylwetka absolwenta (co uzyskuje uczeń kończąc szkołę w danym zawodzie, dodatkowe uprawnienia, które może uzyskać w szkole)

 

Absolwent szkoły w zawodzie technik logistyk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: przygotowywania procesu logistycznego, sporządzania dokumentów logistycznych, ustalania należności za usługi logistyczne, przygotowywania taryf przewozowych i spedycyjnych.

Potrafi organizować procesy zaopatrzenia, magazynowania, transportu i dystrybucji. Samodzielnie przygotowuje dokumenty związane z ubezpieczeniem krajowym i zagranicznym towarów i osób. Oblicza koszty dostawy i podstawowych parametrów wydajności procesów magazynowych.

Absolwenci szkoły uzyskują po zdaniu kwalifikacji zawodowych tytuł technika, a po zdaniu egzaminu maturalnego mogą podjąć studia wyższe.

5. Technik logistyk znajdzie zatrudnienie w:

Kształcenie młodzieży będzie przebiegać w duchu wartości patriotycznych przyczyniając  się do integracji młodych ludzi ze społeczeństwem oraz przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom występującym we współczesnym świecie. Klasy tego typu będą wychodzić  naprzeciw naturalnym potrzebom młodego człowieka: spożytkowaniu młodzieńczej energii i zapału, ciekawości, chęci przeżycia przygody, kształtowaniu tężyzny fizycznej.

Celami głównymi innowacji są:

1

 • stworzenie uczniom szansy poznania na etapie edukacji ponadgimnazjalnej specyfiki służby w jednostce wojskowej,
 • integracja młodzieży z instytucjami mundurowymi działającymi na terenie naszego powiatu i województwa;
 • wzbudzenie zainteresowania funkcjonowaniem oraz pracą ,żołnierza zawodowego,
 • wsparcie prowadzonego w szkole procesu wychowawczego poprzez współpracę z cieszącymi się autorytetem formacjami mundurowymi;
 • promocja wartości patriotycznych;
 • rozbudzanie poszanowania dla prawa i porządku;
 • kształtowanie postawy wrażliwości na krzywdę innych i rozbudzania chęci niesienia pomocy potrzebującym.

Uczniowie technikum uczący się w zawodzie technik logistyk z elementami edukacji lotniczej nauczą się dodatkowo:

1

 • organizować  transport lotniczy towarów.
 • sporządzać dokumentację przewozową
 • organizować czasowe przechowywanie i magazynowanie przesyłek lotniczych
 • organizować odprawy celne towarów i osób.

Zapoznają się  także z zabezpieczeniem materiałowym lotnisk, lotniskową obsługą statków powietrznych, geografią połączeń lotniczych oraz historią lotnictwa  i przemysłu lotniczego w Polsce i na Podkarpaciu. 
Posiądą umiejętność planowania i zarządzania informacją pochodzącą z różnych źródeł oraz analizowania efektów procesów logistycznych, w tym procesów transportowych.

2