Głównej zawartości

Komunikat alertu

Ta strona korzysta z cookies. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu.

PREZENTACJA ZAWODU - PLIK

 

Technik logistyk – prezentacja zawodu

1. Technik logistyk to nowoczesny i wymagający zawód skierowany do osób przedsiębiorczych, kreatywnych, z wyobraźnią i umiejętnościami planowania oraz organizowania różnego rodzaju przedsięwzięć. Absolwenci tego kierunku są bardzo poszukiwani przez pracodawców, którzy cenią pracownika dobrze wykształconego i potrafiącego szybko reagować oraz dostosować się do zmieniającej się rzeczywistości.

2. Informacja dodatkowe:

Uczniowie kształcący się w zawodzie Technik logistyk mają możliwość wyboru dwóch innowacji:

INNOWACJA WOJSKOWA

Kształcenie młodzieży przebiega w duchu wartości patriotycznych, przyczyniając się do integracji młodych ludzi ze społeczeństwem oraz przeciwdziałania negatywnym zjawiskom występującym we współczesnym świecie. Klasy tego typu wychodzą naprzeciw naturalnym potrzebom młodego człowieka: spożytkowaniu młodzieńczej energii i zapału, ciekawości, chęci przeżycia przygody, kształtowaniu tężyzny fizycznej.

Głównymi celami innowacji są:

- stworzenie uczniom szansy poznania na etapie edukacji w szkole średniej specyfiki służby w jednostce wojskowej

- integracja młodzieży z instytucjami mundurowymi działającymi na terenie naszego powiatu i województwa

- wzbudzenie zainteresowania funkcjonowaniem oraz pracą żołnierza zawodowego

- wsparcie prowadzonego w szkole procesu wychowawczego poprzez współpracę z cieszącymi się autorytetem formacjami mundurowymi

- promocja wartości patriotycznych

- rozbudzanie poszanowania dla prawa i porządku

- kształtowanie postawy wrażliwości na krzywdę innych i rozbudzanie chęci niesienia pomocy potrzebującym

INNOWACJA LOTNICZA

Uczniowie technikum uczący się w zawodzie technik logistyk z elementami edukacji lotniczej uczą się:

- organizować transport lotniczy towarów

- sporządzać dokumentację przewozową

- organizować czasowe przechowywanie i magazynowanie przesyłek lotniczych

- organizować odprawy celne towarów i osób

Zapoznają się także z zabezpieczeniem materiałowym lotnisk, lotniskową obsługą statków powietrznych, geografią połączeń lotniczych oraz historią lotnictwa i przemysłu lotniczego w Polsce i na Podkarpaciu. Posiądą umiejętność planowania i zarządzania informacją pochodzącą z różnych źródeł oraz analizowania efektów procesów logistycznych, w tym procesów transportowych.

Dla realizacji powyższych działań szkoła prowadzi współpracę z:

- Politechniką Rzeszowską

- Portem Lotniczym w Jasionce

- Stowarzyszeniem Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego AVIATION VALLEY

- Przedsiębiorstwami Doliny Lotniczej

- Fundacją Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza”

- Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

Kwalifikacja 1: SPL.01. Obsługa magazynów

Kwalifikacja 2: SPL.04 Organizacja transportu

4. Sylwetka absolwenta (co uzyskuje uczeń kończąc szkołę w danym zawodzie, dodatkowe uprawnienia, które może uzyskać w szkole)

Absolwent szkoły w zawodzie technik logistyk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: przygotowywania procesu logistycznego, sporządzania dokumentów logistycznych, ustalania należności za usługi logistyczne, przygotowywania taryf przewozowych i spedycyjnych.

Potrafi organizować procesy zaopatrzenia, magazynowania, transportu i dystrybucji. Samodzielnie przygotowuje dokumenty związane z ubezpieczeniem krajowym i zagranicznym towarów i osób. Oblicza koszty dostawy i podstawowych parametrów wydajności procesów magazynowych.

Absolwenci szkoły uzyskują po zdaniu kwalifikacji zawodowych tytuł technika, a po zdaniu egzaminu maturalnego mogą podjąć studia wyższe.

5. Technik logistyk znajdzie zatrudnienie w:

Technik logistyk może podejmować pracę w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo-spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego, m.in. na stanowiskach:

- specjalisty ds. sprzedaży i prognozowania popytu

- specjalisty ds. planowania zakupów

- specjalisty ds. handlu elektronicznego

- specjalisty ds. logistyki miejskich usług infrastrukturalnych

- specjalisty ds. systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję

- specjalisty ds. gospodarki odpadami

- specjalisty ds. planowania produkcji i zapasów

- specjalisty ds. pakowania i opakowań

- specjalisty ds. transportu wewnętrznego

- operatora zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie logistyczne

- specjalisty ds. gospodarki materiałowej

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Pracownia logistyczna wyposażona jest w:

- stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, projektor multimedialny,

- drukarka,

- stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia):

  • podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu
  • z edytorem tekstu
  • arkuszem kalkulacyjnym
  • programem do tworzenia prezentacji

- oprogramowanie TransEdu – program TransEdu, oparty na metodzie grywalizacji, pozwala zapoznać się z technologiami systemu Trans.eu, wykorzystywanego przez branżę TSL w całej Europie

- czytniki kodów kreskowych, dzięki którym uczniowie mają możliwość zapoznania się z urządzeniami służącymi do automatycznej identyfikacji towarów

- makiety urządzeń magazynowych i magazynów wykonane przez uczniów szkoły w ramach zajęć projektowych

- zdalnie sterowane modele wózków widłowych, służące do symulowania rzeczywistych procesów magazynowych i transportowych

- wzory dokumentów magazynowych

- czasopisma branżowe

- filmy dydaktyczne

Pracownia transportu wyposażona jest w:

- stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, projektor multimedialny

- stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia):

  • podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu,
  • z edytorem tekstu,
  • arkuszem kalkulacyjnym,
  • programem do tworzenia prezentacji,

- pakiet programów do obsługi transportu, w tym oprogramowanie umożliwiające planowanie i monitorowanie systemów transportowych, rozliczanie usług transportowych, prowadzenie ewidencji i wykorzystania środków transportu

- oprogramowanie umożliwiające korzystanie z topograficznej mapy Polski w wersji elektronicznej, modele środków transportu wewnętrznego i zewnętrznego

- plansze poglądowe

- czasopisma branżowe

- filmy dydaktyczne

- wzory dokumentów transportowych

Uczniowie mają również dostęp do biblioteki, która wyposażona jest w bogaty, fachowy księgozbiór, stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu oraz niezbędne urządzenia biurowe.