Głównej zawartości

Komunikat alertu

Ta strona korzysta z cookies. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu.

Technik logistyk  to nowoczesny zawód dający perspektywy pracy w wielu instytucjach i przedsiębiorstwach

Celem kształcenia w zawodzie technik logistyk jest przygotowanie absolwenta do wykonywania ważnych zadań w gospodarce, takich jak:

 • planowanie i organizowanie prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw;
 • zarządzanie zapasami,
 • organizowanie prac związanych z gospodarką magazynową,
 • zarządzanie gospodarką odpadami,
 • planowanie i organizowanie prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

Osoba zatrudniona na stanowisku logistyka zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystywaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników.

Absolwenci technikum w zawodzie technik logistyk  mogą być zatrudnieni w przedsiębiorstwach handlowych, logistycznych i spedycyjnych jako administratorzy taboru i organizatorzy transportu.

Analiza ofert pracy przedstawianych przez pracodawców wskazuje rosnące zapotrzebowanie na techników logistyków, specjalistów sprzedaży i obsługi klienta. Stanowiska logistyczne tworzone są w zasadzie w większości przedsiębiorstw, zarówno produkcyjnych, jak i usługowych.

Uczniowie w trakcie nauki w technikum  mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji:

Kwalifikacja AU.22 Obsługa magazynów

Kwalifikacja AU.32 Organizacja transportu

Kształcenie młodzieży będzie przebiegać w duchu wartości patriotycznych przyczyniając  się do integracji młodych ludzi ze społeczeństwem oraz przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom występującym we współczesnym świecie. Klasy tego typu będą wychodzić  naprzeciw naturalnym potrzebom młodego człowieka: spożytkowaniu młodzieńczej energii i zapału, ciekawości, chęci przeżycia przygody, kształtowaniu tężyzny fizycznej.

Celami głównymi innowacji są:

1

 • stworzenie uczniom szansy poznania na etapie edukacji ponadgimnazjalnej specyfiki służby w jednostce wojskowej,
 • integracja młodzieży z instytucjami mundurowymi działającymi na terenie naszego powiatu i województwa;
 • wzbudzenie zainteresowania funkcjonowaniem oraz pracą ,żołnierza zawodowego,
 • wsparcie prowadzonego w szkole procesu wychowawczego poprzez współpracę z cieszącymi się autorytetem formacjami mundurowymi;
 • promocja wartości patriotycznych;
 • rozbudzanie poszanowania dla prawa i porządku;
 • kształtowanie postawy wrażliwości na krzywdę innych i rozbudzania chęci niesienia pomocy potrzebującym.

Uczniowie technikum uczący się w zawodzie technik logistyk z elementami edukacji lotniczej nauczą się dodatkowo:

1

 • organizować  transport lotniczy towarów.
 • sporządzać dokumentację przewozową
 • organizować czasowe przechowywanie i magazynowanie przesyłek lotniczych
 • organizować odprawy celne towarów i osób.

Zapoznają się  także z zabezpieczeniem materiałowym lotnisk, lotniskową obsługą statków powietrznych, geografią połączeń lotniczych oraz historią lotnictwa  i przemysłu lotniczego w Polsce i na Podkarpaciu. 
Posiądą umiejętność planowania i zarządzania informacją pochodzącą z różnych źródeł oraz analizowania efektów procesów logistycznych, w tym procesów transportowych.

2