Głównej zawartości

Komunikat alertu

Ta strona korzysta z cookies. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu.

Zmieniające się potrzeby edukacyjne spowodowały konieczność zmiany uregulowań w zakresie istniejącego systemu stypendialnego. Bazując na wieloletnim doświadczeniu związanym z realizacją Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa oraz dotychczasowe kilkuletnie doświadczenie funkcjonowania Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares, zmodyfikowano zasady ubiegania się uczniów i uczniów będących absolwentami tych szkół o pomoc materialną o charakterze motywacyjnym. Program jest finansowany z budżetu Gminy Miasto Rzeszów. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie
www.erzeszow.pl/510-oswiata/33326-program-stypendialny-miasta-rzeszowa-pn-primus-inter-pares.html

Nastąpiła zmiana zasad udzielania stypendiów "Primus inter pares". Proszę o zapoznanie się z nową Uchwałą Rady Miasta Rzeszowa w sprawie zasad udzielania stypendiów w ramach Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. "Primus inter pares". Ww. uchwała ma po raz pierwszy zastosowanie do stypendiów przyznawanych za rok szkolny 2022/2023. 
Treść uchwały dostępna jest również pod inkiem https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2022/143/ .

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego - szczegóły znajdują się na stronie UM Rzeszowa
https://www.erzeszow.pl/pl/510-oswiata/6885-stypendia-szkolne.html#tresc

Szczegóły programu znajdują sie TUTAJ.

Prosimy o zapoznanie się z projektami stypendialnymi dla uczniów uzdolnionych.

Informacje znajdują sie tutaj.

grafika promocyjna 2022 1
Do całorocznego programu zapraszamy wyróżniających się uczniów szkół średnich oraz najstarszych klas (tj. 7 i 8) szkół podstawowych. 

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.jagiellonska.org

Program Stypendialny Miasta Rzeszowa pn. PRIMUS INTER PARES.
Program ten wspiera uzdolnionych uczniów.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta:

https://www.erzeszow.pl/pl/510-oswiata/33326-program-stypendialny-miasta-rzeszowa-pn-primus-inter-pares.html#tresc

 

Samorząd Województwa Podkarpackiego realizuje Program wspierania młodzieży uzdolnionej 
„Nie zagubić talentu”. W ramach Programu, finansowanego w całości z budżetu Województwa Podkarpackiego, przyznawane są uczniom podkarpackich szkół, stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe, stypendia za wybitne osiągnięcia artystyczne oraz nagrody pieniężne.

Szczegóły Programu dostępne są na stronie:

https://www.podkarpackie.pl/index.php/edukacja/stypendia-i-nagrody/program-nie-zagubic-talentu

Szczegółowe informacje dotyczące zasiłków szkolnych znajdują się w Serwisie Informacyjnym Urzędu Miasta Rzeszowa:

https://www.erzeszow.pl/pl/510-oswiata/6902-zasilki-szkolne.html#tresc

Podkategorie