Głównej zawartości

Komunikat alertu

Ta strona korzysta z cookies. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu.

Prosimy o zapoznanie się z projektami stypendialnymi dla uczniów uzdolnionych.

Informacje znajdują sie tutaj.

Program Stypendialny Miasta Rzeszowa pn. PRIMUS INTER PARES.
Program ten wspiera uzdolnionych uczniów.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta:

http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/oswiata/program-stypendialny-miasta-rzeszowa

Szczegółowe informacje dotyczące zasiłków szkolnych znajdują się w Serwisie Informacyjnym Urzędu Miasta Rzeszowa:

http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/oswiata/zasilki-szkolne

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektów:

- „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2019/2020” – projekt skierowany do uczniów i uczennic znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej, kształcących się w szkołach ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne, którzy/re osiągają wysokie wyniki w nauce, w szczególności w zakresie przedmiotów przyczyniających się do podniesienia kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, tj. umiejętności matematyczno-przyrodniczych, informatycznych, językowych, a także pobudzania aktywności edukacyjnej w tym zakresie. Planowane wsparcie: 510 uczniów/uczennic (3- i 4-letnie licea ogólnokształcące), 4.000 zł/osobę/rok.

- „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2019/2020” – projekt skierowany jest do uczniów i uczennic uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej, kształcących się w ponadpodstawowych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe. Planowane wsparcie: 270 uczniów/uczennic (4- i 5-letnie technika i szkoły branżowe I stopnia), 4.000 zł/osobę/rok.

Projekty stypendialne są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Termin naboru wniosków o przyznanie stypendium: 16 – 27 września 2019 r.

Szczegółowe informacje o projektach dostępne są na stronie internetowej: www.podkarpackie.edu.pl w zakładkach: szkolnictwo ogólne, szkolnictwo zawodowe.

Podkategorie