Głównej zawartości

Komunikat alertu

Ta strona korzysta z cookies. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu.

Celem pracy spedytora jest organizowanie przewozu towarów w kraju i za granicą. Spedytorem może być tylko ten, kto zawodowo i za wynagrodzeniem, w imieniu własnym albo w imieniu dającego zlecenie, na rachunek zleceniodawcy, podejmuje się wysyłania lub odbioru przesyłki oraz innych czynności związanych z jej przewozem.1

W obszarze działania spedytora znajduje się:
- transport samochodowy,
- transport kolejowy,
- transport morski,
- transport wodny
- transport śródlądowy,
- transport lotniczy,
- transport intermodalny.

Organizowanie przewozów polega na szukaniu klienta, ustalaniu szczegółów dotyczących transportu, negocjowaniu ceny za usługę oraz rozliczaniu usługi.

Uczniowie w trakcie nauki w technikum  mają możliwość zdobycia kwalifikacji:

Kwalifikacja AU.31 Organizacja i nadzorowanie transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

Do najpopularniejszych branż, które poszukują spedytorów należą przede wszystkim przemysł, budownictwo, handel i usługi. Na rynku istnieje wiele firm specjalizujących się w spedycji krajowej i międzynarodowej.

2

 Nasz absolwent może być zatrudniany na stanowiskach:

 • specjalista ds. spedycji krajowej i międzynarodowej,
 • spedytor: krajowy, międzynarodowy, morski, lotniczy, drobnicowy, całopojazdowy,
 • referent spedycyjny,
 • dyspozytor ładunkowy,
 • organizator przewozów,
 • taksator,
 • specjalista ekspedytor ds. obsługi punktu eksploatacji.

 

Kształcenie młodzieży będzie przebiegać w duchu wartości patriotycznych przyczyniając  się do integracji młodych ludzi ze społeczeństwem oraz przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom występującym we współczesnym świecie. Klasy tego typu będą wychodzić  naprzeciw naturalnym potrzebom młodego człowieka: spożytkowaniu młodzieńczej energii i zapału, ciekawości, chęci przeżycia przygody, kształtowaniu tężyzny fizycznej.

Celami głównymi innowacji są:

 • Stworzenie uczniom szansy poznania na etapie edukacji ponadgimnazjalnej specyfiki służby w   jednostce wojskowej,
 • Integracja młodzieży z instytucjami mundurowymi działającymi na terenie naszego powiatu i województwa;
 • Wzbudzenie zainteresowania funkcjonowaniem oraz pracą ,żołnierza zawodowego,
 • Wsparcie prowadzonego w szkole procesu wychowawczego poprzez współpracę z cieszącymi się autorytetem formacjami mundurowymi;
 • Promocja wartości patriotycznych;
 • Rozbudzanie poszanowania dla prawa i porządku;
 • Kształtowanie postawy wrażliwości na krzywdę innych i rozbudzania chęci niesienia pomocy potrzebującym.

0525