Głównej zawartości

Komunikat alertu

Ta strona korzysta z cookies. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu.

PREZENTACJA ZAWODU - PLIK

1. Technik spedytor to pracownik branży TSL (Transport – spedycja - logistyka), który odpowiedzialny jest za organizację transportu towarów bądź osób. Obowiązki osoby zatrudnionej w charakterze spedytora można podzielić na dwie grupy na tzw. spedycję właściwą i czynności związane z przemieszczaniem i zajęciami dodatkowymi.

W zakresie spedycji właściwej wyróżnić można takie czynności jak:

 • pozyskiwanie zleceń na przewóz towaru z wykorzystaniem środków transportu,
 • zawieranie umów,
 • sporządzanie dokumentacji transportowej,
 • ubezpieczanie przesyłki,
 • odbiór przesyłki od nadawcy i dostarczenie jej.

W ramach czynności związanych z przemieszczaniem i usługami dodatkowymi spedytor zajmuje się:

 • dowozem,
 • przewozem,
 • załadunkiem,
 • wyładunkiem i przeładunkiem

Do jego kompetencji należy również: składowanie przesyłki, pobieranie opłat. Pracownik, którego obowiązkiem jest zarówno spedycja właściwa jak i dodatkowa określany jest mianem spedytora mieszanego.

2. Informacje dodatkowe

INNOWACJA WOSJKOWA

Kształcenie młodzieży będzie przebiegać w duchu wartości patriotycznych przyczyniając się do integracji młodych ludzi ze społeczeństwem oraz przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom występującym we współczesnym świecie. Klasy tego typu będą wychodzić naprzeciw naturalnym potrzebom młodego człowieka: spożytkowaniu młodzieńczej energii i zapału, ciekawości, chęci przeżycia przygody, kształtowaniu tężyzny fizycznej.

Celami głównymi innowacji są:

 • Stworzenie uczniom szansy poznania na etapie edukacji ponadgimnazjalnej specyfiki

służby w jednostce wojskowej,

 • Integracja młodzieży z instytucjami mundurowymi działającymi na terenie naszego

powiatu i województwa;

 • Wzbudzenie zainteresowania funkcjonowaniem oraz pracą ,żołnierza zawodowego,
 • Wsparcie prowadzonego w szkole procesu wychowawczego poprzez współpracę

z cieszącymi się autorytetem formacjami mundurowymi;

 • Promocja wartości patriotycznych;
 • Rozbudzanie poszanowania dla prawa i porządku;
 • Kształtowanie postawy wrażliwości na krzywdę innych i rozbudzania chęci niesienia pomocy potrzebującym.

Innowacja będzie wpływać na kształtowanie następujących cech osobowości:

 • odporność na stres,
 • umiejętność pracy w grupie,
 • umiejętność podejmowania decyzji,
 • dbałość o powierzone mienie,
 • bardzo wysoką sprawność fizyczną,
 • obowiązkowość,
 • odpowiedzialność,
 • umiejętność zachowania się w różnych sytuacjach,
 • zdolność do działania i podejmowania decyzji w sytuacjach ekstremalnych,
 • umiejętność prowadzenia

 

3. Kwalifikacje uzyskiwane wyniku kształcenia

 

Tabela 1. Technik Spedytor - kwalifikacje

Numer kwalifikacji (kolejność) w zawodzie

Symbol kwalifikacji z podstawy

programowej

 

Nazwa kwalifikacji

 

K1

 

AU.31

Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

Kształcenie młodzieży będzie przebiegać w duchu wartości patriotycznych przyczyniając  się do integracji młodych ludzi ze społeczeństwem oraz przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom występującym we współczesnym świecie. Klasy tego typu będą wychodzić  naprzeciw naturalnym potrzebom młodego człowieka: spożytkowaniu młodzieńczej energii i zapału, ciekawości, chęci przeżycia przygody, kształtowaniu tężyzny fizycznej.

Celami głównymi innowacji są:

 • Stworzenie uczniom szansy poznania na etapie edukacji ponadgimnazjalnej specyfiki służby w   jednostce wojskowej,
 • Integracja młodzieży z instytucjami mundurowymi działającymi na terenie naszego powiatu i województwa;
 • Wzbudzenie zainteresowania funkcjonowaniem oraz pracą ,żołnierza zawodowego,
 • Wsparcie prowadzonego w szkole procesu wychowawczego poprzez współpracę z cieszącymi się autorytetem formacjami mundurowymi;
 • Promocja wartości patriotycznych;
 • Rozbudzanie poszanowania dla prawa i porządku;
 • Kształtowanie postawy wrażliwości na krzywdę innych i rozbudzania chęci niesienia pomocy potrzebującym.

0525