Głównej zawartości

Komunikat alertu

Ta strona korzysta z cookies. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu.

60 lat Rejtan

 Miło nam poinformować, że w Rankingu Perspektyw 2022
        Technikum nr 2
 
w Zespole Szkół nr 2 otrzymało Brązową Tarczę.
Składamy gratulacje absolwentom naszej szkoły za świetne wyniki zarówno na egzaminach maturalnych, egzaminach z kwalifikacji zawodowych jak i olimpiadach i konkursach!
Gratulujemy i dziękujemy wszystkim nauczycielom, którzy przyczynili się do bardzo dobrych osiągnięć uczniów i przygotowania do egzaminów zewnętrznych.

Ranking Perspektyw 2022

 Ranking na Podkarpaciu

 

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego.

Sukcesy w olimpiadach 20%: W rankingu zostały uwzględnione wyniki 43 ogólnopolskich olimpiad, które zwalniały z egzaminu maturalnego, z części pisemnej egzaminu zawodowego lub/i były finansowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w roku szkolnym 2020/2021 oraz 18 międzynarodowych olimpiad, w których nasz kraj był reprezentowany przez uczniów szkół średnich.

Matura z przedmiotów obowiązkowych 20%: Wskaźnik uwzględnia wyniki egzaminów pisemnych ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych. Na potrzeby tego kryterium została wyliczona wartość średnia ogólnopolska z poszczególnych przedmiotów dla techników. Wynik średni procentowy z danego przedmiotu każdej ze szkół został odniesiony do wartości średniej ogólnopolskiej. Wskaźnik maturalny został osiągnięty jako suma trzech wartości względnych: dla języka polskiego, matematyki i języków obcych.

Matura z przedmiotów dodatkowych 30%: Kryterium to uwzględnia wyniki egzaminów ze wszystkich przedmiotów dodatkowych. Na potrzeby tego kryterium została wyliczona wartość średnia ogólnopolska z poszczególnych przedmiotów dla wszystkich techników. Wynik średni procentowy z danego przedmiotu każdej ze szkół został odniesiony do wartości średniej ogólnopolskiej

Egzamin zawodowy 30%: Wskaźnik obliczany jest jako liczba uzyskanych przez uczniów szkoły tytułów zawodowych w stosunku do liczby absolwentów.