Głównej zawartości

Komunikat alertu

Ta strona korzysta z cookies. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu.

Praktyki zagraniczne drugiej grupy uczniów we Włoszech zakończyły się sukcesem. Uczestnicy świetnie poradzili sobie podczas praktyk u włoskich pracodawców, rozwijali swoje umiejętności w zawodach technik ekonomista i technik logistyk oraz wykazali się wiedzą teoretyczną pozyskaną w szkolnych murach w praktyce. Dodatkowo poszerzyli swoje kompetencje językowe, gdyż podczas praktyk i w czasie wolnym, realizując program kulturowy, posługiwali się językiem angielskim oraz włoskim. Na potwierdzenie zrealizowanych praktyk uczniowie otrzymali certyfikaty, które podczas spotkania pożegnalnego wręczył uczestnikom p. Mario Pappano reprezentujący A. I. Rimini, naszego partnera w projekcie.

Mobilność uczniów to nie tylko czas realizacji praktyk zawodowych, ale także programu kulturowego, którego celem było poznanie kultury, obyczajów oraz warunków życia w kraju partnera przyjmującego. Uczestnicy projektu mieli możliwość poznać różnice i podobieństwa kulturowe podczas pieszych wycieczek po urokliwym Rimini oraz Santarcangelo, a także zwiedzając San Marino w Republice San Marino położone na zachodnich stokach Monte Titano.

Druga 15-tka uczniów z naszej szkoły wraz z opiekunem, panią Marią Tomkowicz, w okresie od 20.11.2022 r. do 03.12.2022 r. przebywa we włoskim mieście Rimini usytuowanym nad Morzem Adriatyckim, gdzie realizuje praktyki zagraniczne w ramach projektu „Praktyki we Włoszech kluczem do rozwoju zawodowego uczniów ZS2” - program Erasmus+.

W wyjeździe uczestniczą uczniowie klas III i IV uczący się w zawodach technik ekonomista i technik logistyk. Podczas pobytu we Włoszech uczestnicy projektu odbywają 2-tygodniową praktykę u włoskich pracodawców, m.in. Neon Rimini Group, Tipografia Bizzocchi, AiRimini Assistence Incoming, Hotel Bamby, gdzie poznają zasady funkcjonowania przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia spraw finansowych, kadrowych i księgowych oraz sprzedaży i dystrybucji. Podczas pobytu młodzież wspierana jest w swoich działaniach przez panią Agatę reprezentującą firmę AI.Rimini naszego partnera w projekcie.

W dniach 24.10.2022 r. - 27.10.2022 r. odbyła się wizyta przygotowawcza u partnera projektu AI RIMINI adres: Viale Dandolo 6, 47921 Rimini (RN) Włochy, w której uczestniczyły: pani Agnieszka Galos - wicedyrektor szkoły i pani Małgorzata Dziadzio-Świder - kierownika szkolenia praktycznego.

Wizyta przygotowawcza zrealizowana została w ramach projektu pn. „Praktyki we Włoszech kluczem do rozwoju zawodowego uczniów ZS2” program Erasmus+, nr wniosku: 2022-1-PL01-KA122-VET-000076119.

Głównym celem wizyty było nawiązanie współpracy z nową organizacją partnerską i przygotowanie działań na rzecz mobilności. Podczas wizyty opracowano listę pracodawców przyjmujących uczestników na praktykę, ustalono harmonogram praktyki zawodowej dla 30 uczestników projektu, odbyto wizyty u pracodawców przyjmujących uczestników na praktykę, określono harmonogram realizacji działań kulturowych, sprawdzono i uzgodniono warunki pobytu uczniów.

Pierwsza grupa licząca 15 uczniów z klas III naszej szkoły, uczestniczących w projekcie „Praktyki we Włoszech kluczem do rozwoju zawodowego uczniów ZS2” - program Erasmus+, zakończyła swój pobyt na zagranicznych praktykach w Rimini. Na potwierdzenie praktyk zrealizowanych u włoskich pracodawców uczniowie otrzymali certyfikaty. W spotkaniu pożegnalnym uczestniczyli p. Mario Pappano i p. Elena Pappano reprezentujący organizację przyjmującą A.I.Rimini.

W dniu 12 października 2022 r. (tj. środa) o godz. 16.30 w auli Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie odbędzie się spotkanie organizacyjne dotyczące praktyk zagranicznych w Rimini we Włoszech. Na spotkanie zapraszam wszystkich uczestników projektu wraz z rodzicem/cami/opiekunem prawnym.

Koordynator projektu

Małgorzata Dziadzio-Świder

Grupa uczniów uczących się w zawodach: technik ekonomista, technik rachunkowości, technik logistyk, technik spedytor realizowała praktykę zawodową u włoskich pracodawców w Rimini w ramach projektu pn. „Praktyki we Włoszech kluczem do rozwoju zawodowego uczniów ZS2" - program Erasmusa+.

W okresie dwutygodniowej praktyki zawodowej uczniowie praktykowali w firmach działających w branży reklamowej, poligraficznej, turystycznej, hotelarskiej i gastronomicznej. Poznawali zasady pracy w magazynach, działach zaopatrzenia i sprzedaży oraz w działach administracyjno-księgowych i kadrowych. Uczyli się obsługiwać sprzęt magazynowy oraz prowadzić korespondencję sprzedażowo-logistyczną z klientem. Praktykanci poznali tajniki prowadzenia księgowości włoskich przedsiębiorstw. Obsługiwali programy do ewidencji faktur i tworzyli zestawienia podatku VAT wykorzystując biurowe programy komputerowe. Podczas praktyki zwiększali swoje kompetencje językowe, posługując się w pracy i na co dzień językiem angielskim, a także włoskim.

W miniony poniedziałek tj. 19.09.2022 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie Dyrekcji z włoskim pracodawcą panem Mario Pappano. Firma AIRIMINI jest naszym partnerem projektowym z Rimini we Włoszech, która organizuje praktyki zawodowe dla uczestników projektu pn. "Praktyki we Włoszech kluczem do rozwoju zawodowego uczniów ZS2" w ramach programu ERASMUS+. Podczas spotkania omawiane były szczegóły mobilności uczniów realizowanych w ramach ww. projektu.

Nasi uczniowie w Rimini podczas praktyk zagranicznych w ramach programu Erasmus+. Dnia 7.11 dzień organizacji pracy i początek programu kulturowego - włoskie smaki i port w  Rimini.

image002

Projekt skierowany do uczniów technikum Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie w zawodach: technik ekonomista, technik rachunkowości, technik logistyk, technik spedytor w ramach akcji KA122-VET - Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego.

Czas trwania projektu: 12 miesięcy (16.06.2022-15.06.2023)

Celami projektu są: wzrost umiejętności zawodowych uczniów, poprzez organizację praktyk zagranicznych, wzrost kompetencji językowych i cyfrowych uczniów. Realizacja tych celów pozwoli uczestnikom zdobycie doświadczenia zawodowego, podniesienie kwalifikacji zawodowych i językowych, interpersonalnych, międzykulturowych i cyfrowych, a także nabycie nowej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zawodach: technik ekonomista, technik rachunkowości, technik logistyk, technik spedytor, a przez to wzrost ich szans na zatrudnienie i mobilność na rynku pracy.

Koordynator projektu: Małgorzata Dziadzio-Świder (kierownik szkolenia praktycznego).

W ramach realizacji projektu 30 uczniów z klas III i IV technikum Zespołu Szkół nr 2 w roku szkolnym 2022/2023 wyjadą na dwutygodniową praktykę zawodową do Rimini we Włoszech. Rekrutację przeprowadzono w czerwcu 2022 r., listy rankingowe i rezerwowe zostały ogłoszone na tablicy ogłoszeń przy głównym wejściu do szkoły.

1630365350 1630322780erasmus vet pl 2021 cover

Nasza podróż do Włoch na praktyki zawodowe w ramach projektu "Praktyki we Włoszech kluczem do rozwoju zawodowego uczniów ZS2. " w ramach programu Erasmusa+. Pierwsza 15tka uczniów klas 3 wyruszyła na 2-tygodniowe praktyki w Rimini we Włoszech.