Głównej zawartości

Komunikat alertu

Ta strona korzysta z cookies. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu.

MASZ KONFLIKT? W JEGO ROZWIĄZANIU POMOGĄ CI MEDIACJE!

 

CZYM SĄ MEDIACJE?

MEDIACJE to pozasądowa metoda rozwiązywania sporów.

Są procesem dobrowolnym i poufnym, w którym zwaśnione strony decydują same za siebie i wspólnie wypracowują własne, najlepsze dla nich rozwiązanie.

Nad przebiegiem tego procesu czuwa MEDIATOR.

 

KIM JEST MEDIATOR?

MEDIATOR to osoba bezstronna, wspomagająca komunikację i działania stron zmierzające do osiągnięcia porozumienia, rozwiązania konfliktu i wypracowania ugody.

 

ZASADY MEDIACJI

- szacunek,

- wola porozumienia,

- dobrowolność (na każdym etapie możesz z rezygnować z mediacji),

- bezstronność (mediator nie opowiada się za żadną ze stron),

- autonomia konfliktu (żadna decyzja nie zostanie podjęta bez Twojego udziału),

- poufność (informacje uzyskane w trakcie rozmów nie mogą być wykorzystane poza mediacjami),

- satysfakcja (ugoda jest zadowalająca dla obu stron).

 

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z MEDIACJI

- przebiegają w atmosferze prywatności, co pozwala na otwartość i ochronę reputacji każdej ze stron,

- strony zachowują kontrolę i władzę nad procesem,

- skupiają się na zaspokojeniu interesów każdej ze stron i zazwyczaj prowadzą do obopólnej satysfakcji,

- koncentrują się na tym, co każda ze stron uważa za sprawiedliwe,

- pozwalają każdej ze stron zachować godność i podjąć postanowienie obopólnie możliwe do zaakceptowania,

- są sprawiedliwe.

 

W Zespole Szkół nr 2 działają mediatorzy:

 

- p. Katarzyna Kadyjewska,

- p. Kamila Blok.

 

Nasi mediatorzy pomogą rozwiązać konflikt między:

- uczniami,

- nauczycielami,

- uczniem a nauczycielem,

- rodzicem a nauczycielem,

- nauczycielem a dyrektorem

za pomocą mediacji jako metody rozwiązywania sporów, przy udziale osoby trzeciej, która pomaga w komunikacji, w określeniu ważnych wspólnych spraw oraz pomaga ustalić korzystną dla obu stron ugodę.

Mediatorzy to osoby godne zaufania, uprawnione do postępowania mediacyjnego.

 

W TRAKCIE MEDIACJI MEDIATOR:

- wysłucha każdą ze stron,

- pomoże przygotować realistyczne i satysfakcjonujące dla obu stron rozwiązania,

- stworzy warunki do uzgodnień między stronami,

- zweryfikuje prawidłowość ugody.

Mediacje są dobrowolne, poufne i nieformalne, a mediator jest osobą bezstronną.