Głównej zawartości

Komunikat alertu

Ta strona korzysta z cookies. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu.

Pedagog Szkolny, Pedagog specjalny

mgr Aneta Szymańska

Dostępność online:

- pedagog szkolny Aneta Szymańska            Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Godziny pracy pedagoga w roku szkolnym 2022/2023:

Poniedziałek - 7.00 -14.00
Wtorek - 7.00 - 14.00
Środa - 8.30
 - 15.30
Czwartek - 7.00 - 15.00
Piątek - 7.00 - 12.00

 

Możesz przyjść z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

KTO CHCE, SZUKA SPOSOBU.

KTO NIE CHCE, SZUKA POWODU.

Do zadań pedagoga należy w szczególności

 1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
 2. Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom wybitnie uzdolnionym, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
 3. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 4. Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i programu profilaktyki w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli.
 5. Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.
 6. Podejmowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu.
 7. Działanie na rzecz organizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Dziedziny pracy

 1. Profilaktyka i poradnictwo pedagogiczne dla uczniów, rodziców, nauczycieli
 2. Diagnoza i ocena sytuacji wychowawczej szkoły
 3. Indywidualna opieka nad uczniem
  1. rozpoczynającym naukę
  2. sprawiającym trudności wychowawcze
  3. zakwalifikowanym do nauczania indywidualnego
 4. Współpraca ze środowiskiem
  1. POLICJA - zajęcia profilaktyczne na temat odpowiedzialności prawnej młodzieży, profilaktyki uzależnień, konsultacje w indywidualnych sprawach uczniów;
  2. ODDZIAŁ STYPENDIÓW URZĘDU MIASTA - stała współpraca w ramach przyznawania uczniom stypendiów
  3. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 2 - organizowanie badań predyspozycji zawodowych uczniów klas trzecich LO ; stałe konsultacje w sprawach indywidualnej pomocy uczniom; pomoc w nawiązaniu współpracy między rodzicami i uczniami a poradnią, interwencja kryzysowa;
  4. ZESPÓŁ KURATORSKIEJ SŁUŻBY SĄDOWEJ - konsultacje indywidualne z kuratorami uczniów;
  5. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ- dożywianie uczniów, pomoc finansowa, konsultacje z pracownikami socjalnymi w zakresie indywidualnej pomocy uczniowi i jego rodzinie;
  6. SZKOLNE KOŁO CARITAS - pomoc rzeczowa, zapomogi dla uczniów;
  7. HIGIENISTKA SZKOLNA - współpraca w ramach oświaty zdrowotnej realizowanej na terenie szkoły, konsultacje dotyczące stanu zdrowia uczniów;
  8. INTERNAT Zespołu Szkół Nr 2 - indywidualna pomoc uczniowi, dożywianie;
  9. Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN, Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień, Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień - konsultacje w indywidualnych sprawach uczniów, udział młodzieży w zajęciach profilaktycznych
  10. Poradnie zdrowia psychicznego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodek Interwencji Kryzysowej - współpraca w ramach indywidualnej pomocy uczniom;
 5. Współpraca z rodzicami

Dodatkowe czynności pedagoga

 • Przewodnicząca Zespołu Wychowawczego,
 • Przewodnicząca Szkolnej Komisji Stypendialnej,
 • Członek Zespołu do Spraw Ewaluacji Wewnętrznej,
 • Członek Komisji Statutowej.