Głównej zawartości

Komunikat alertu

Ta strona korzysta z cookies. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu.

Jako technik ekonomista będziesz umiał:

-   prowadzić rachunkowość
-   wykonywać czynności analityczne
-   dokonywać rozliczeń finansowych oraz kontroli dokumentów księgowych
-   sporządzać sprawozdania finansowe
-   przechowywać dokumentację księgową
-   prowadzić korespondencję handlową i służbową
-   przygotowywać i prowadzić spotkania służbowe
-   obsługiwać sprzęt i urządzenia techniki biurowej
-   sporządzać biznes plan oraz plan małego przedsiębiorstwa
-   obliczać zobowiązania podatkowe
-   wykorzystywać w pracy programy komputerowe: kadrowo-płacowe, finansowo-księgowe
oraz sprzedażowo-magazynowe
-   stosować instrumenty marketingu w przedsiębiorstwie
-   wykonywać czynności analityczne

Ten szeroki zakres umiejętności zdobędziesz realizując podstawę programową technika ekonomisty, która pozwoli na uzyskanie dwóch kwalifikacji w zawodzie:

Kwalifikacja AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
Kwalifikacja AU.36 Prowadzenie rachunkowości

W celu rozszerzenia i uatrakcyjnienia podstawy programowej nauka będzie odbywać się w klasach:

- z innowacją administracyjno - księgową

- z innowacją prawno - policyjną

- z innowacją służby celno - skarbowe

W ogólnych założeniach programowych innowacji administracyjno-księgowej jest planowanie kariery zawodowej.

1

Uczeń, który zdecyduje się uczestniczyć w takim programie, będzie poznawać przedstawicieli różnych zawodów ekonomicznych. 

Na spotkaniach z pracownikami: 

 • ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
 • URZĘDU SKARBOWEGO
 • URZĘDU KONTROLI SKARBOWEJ
 • GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
 • BANKÓW
 • SĄDÓW
 • KANCELARI PRAWNYCH
 • PLANISTÓW
 • KSIĘGOWYCH
 • BIEGŁYCH REWIDENTÓW

będzie poznawać zakres ich obowiązków. Szczegółowo też przedstawione mu  zostaną wymagania tj. wykształcenie, możliwości dokształcania się  oraz uprawnienia jakie możecie zdobyć dla danego zawodu.

Klasa z innowacją administracyjno-księgową przygotowuje do wykonywania zawodów:

 • Pracownik administracji państwowej
 • Prowadzenie i rozliczanie własnej firmy
 • Asystentka dyrektora
 • Pracownik działu kadr i płac
 • Księgowy w zakresie:
  • prowadzenia ksiąg rachunkowych
  • prawidłowego i terminowego sporządzania deklaracji  PIT, CIT i VAT, ZUS, GUS
  • zarządzania kontaktami z instytucjami finansowymi (US, ZUS, NBP, GUS)
  • tworzenia analiz finansowych
 • Prowadzenie rozliczeń w biurze rachunkowym
 • Prowadzenie biura obsługi klienta
 • Prowadzenie gospodarki magazynowej

Program nauczania w klasie celno-skarbowej będzie miał na celu poszerzenie umiejętności i wiedzy uczniów z zakresu wybranych zagadnień bezpieczeństwa państwa polskiego w zakresie przywozu i wywozu towarów oraz osób – problematyki służby celnej, podstawowego szkolenia na pracownika służby celno-skarbowej, a jednocześnie dawał bardzo dobre kształcenie ogólne i zawodowe.

Przyszli absolwenci zapewne jednak staną się potencjalnymi kandydatami do służby celno-skarbowej pracującymi zarówno na granicy Polski jak i prowadzącymi postępowania w sprawach celnych lub pracy w administracji rządowej zajmującej się podatkami ponadto, będą mogli realizować się w zawodzie agenta celnego.

Zajęcia będą prowadzone m.in. przez pracowników Podkarpackiego Urzędu Celno- Skarbowego w Przemyślu Delegatura w Rzeszowie oraz pracowników agencji celnych.

https://www.worldcam.pl/kamery/polska/przemysl/6685

Podejmując naukę w klasie z elementami edukacji prawno-policyjnej:

1

- masz możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań związanych  z wykonywaniem zawodu policjanta i prawnika

-  uczestniczysz w obowiązkowych zajęciach przedmiot uzupełniający edukacja ogólnopolicyjna prowadzonych przez policjanta i otrzymujesz ocenę z tego przedmiotu na świadectwie

- zdajesz egzamin dojrzałości taki jak w innych technikach

- realizujesz liczbę godzin z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych jak w innych klasach

- możesz kontynuować naukę na dowolnym kierunku studiów

- nie musisz w przyszłości podejmować pracy w służbach policyjnych

W klasie z elementami edukacji prawno-policyjnej proponujemy:

- zajęcia z edukacji prawno-policyjnej, które obejmują zagadnienia z kryminalistyki , przestępstw gospodarczych, ruchu drogowego, organizacji policji, prawa wykroczeń , prawa karnego, zasad postępowania dochodzeniowego oraz prewencji