Głównej zawartości

Komunikat alertu

Ta strona korzysta z cookies. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu.

PREZENTACJA ZAWODU - PLIK

1. Technik ekonomista to zawód dający szerokie możliwości samorealizacji i rozwoju osobistego. Edukacja ekonomiczna nie tylko otwiera wiele drzwi przyszłej kariery zawodowej, ale pozwala podejmować trafne decyzje w życiu codziennym. Absolwenci tego zawodu są solidnie przygotowani do podjęcia pracy u pracodawcy, jak również do samozatrudnienia. To ludzie świadomi swojej wiedzy i posiadanych umiejętności oraz cechujący się uniwersalnością i elastycznością w stosunku do otaczającej ich rzeczywistości.

2. Informacja dodatkowe

W celu rozszerzenia i uatrakcyjnienia podstawy programowej nauka będzie odbywać się

w klasach:

 • z innowacją administracyjno - księgową
 • z innowacją prawno - policyjną

 

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

Kwalifikacja 1: AU.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

Kwalifikacja 2: AU.36. Prowadzenie rachunkowości

 

4. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik ekonomista będzie przygotowany do

wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 1. planowania i prowadzenia działalności gospodarczej;
 2. obliczania podatków;
 3. prowadzenia spraw kadrowo - płacowych;
 4. prowadzenia rachunkowości;
 5. wykonywania analiz     i    sporządzania    sprawozdań   z    działalności       podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;

5. Technik ekonomista znajdzie zatrudnienie:

W ogólnych założeniach programowych innowacji administracyjno-księgowej jest planowanie kariery zawodowej.

1

Uczeń, który zdecyduje się uczestniczyć w takim programie, będzie poznawać przedstawicieli różnych zawodów ekonomicznych. 

Na spotkaniach z pracownikami: 

 • ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
 • URZĘDU SKARBOWEGO
 • URZĘDU KONTROLI SKARBOWEJ
 • GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
 • BANKÓW
 • SĄDÓW
 • KANCELARI PRAWNYCH
 • PLANISTÓW
 • KSIĘGOWYCH
 • BIEGŁYCH REWIDENTÓW

będzie poznawać zakres ich obowiązków. Szczegółowo też przedstawione mu  zostaną wymagania tj. wykształcenie, możliwości dokształcania się  oraz uprawnienia jakie możecie zdobyć dla danego zawodu.

Klasa z innowacją administracyjno-księgową przygotowuje do wykonywania zawodów:

 • Pracownik administracji państwowej
 • Prowadzenie i rozliczanie własnej firmy
 • Asystentka dyrektora
 • Pracownik działu kadr i płac
 • Księgowy w zakresie:
  • prowadzenia ksiąg rachunkowych
  • prawidłowego i terminowego sporządzania deklaracji  PIT, CIT i VAT, ZUS, GUS
  • zarządzania kontaktami z instytucjami finansowymi (US, ZUS, NBP, GUS)
  • tworzenia analiz finansowych
 • Prowadzenie rozliczeń w biurze rachunkowym
 • Prowadzenie biura obsługi klienta
 • Prowadzenie gospodarki magazynowej

Program nauczania w klasie celno-skarbowej będzie miał na celu poszerzenie umiejętności i wiedzy uczniów z zakresu wybranych zagadnień bezpieczeństwa państwa polskiego w zakresie przywozu i wywozu towarów oraz osób – problematyki służby celnej, podstawowego szkolenia na pracownika służby celno-skarbowej, a jednocześnie dawał bardzo dobre kształcenie ogólne i zawodowe.

Przyszli absolwenci zapewne jednak staną się potencjalnymi kandydatami do służby celno-skarbowej pracującymi zarówno na granicy Polski jak i prowadzącymi postępowania w sprawach celnych lub pracy w administracji rządowej zajmującej się podatkami ponadto, będą mogli realizować się w zawodzie agenta celnego.

Zajęcia będą prowadzone m.in. przez pracowników Podkarpackiego Urzędu Celno- Skarbowego w Przemyślu Delegatura w Rzeszowie oraz pracowników agencji celnych.

https://www.worldcam.pl/kamery/polska/przemysl/6685

Podejmując naukę w klasie z elementami edukacji prawno-policyjnej:

1

- masz możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań związanych  z wykonywaniem zawodu policjanta i prawnika

-  uczestniczysz w obowiązkowych zajęciach przedmiot uzupełniający edukacja ogólnopolicyjna prowadzonych przez policjanta i otrzymujesz ocenę z tego przedmiotu na świadectwie

- zdajesz egzamin dojrzałości taki jak w innych technikach

- realizujesz liczbę godzin z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych jak w innych klasach

- możesz kontynuować naukę na dowolnym kierunku studiów

- nie musisz w przyszłości podejmować pracy w służbach policyjnych

W klasie z elementami edukacji prawno-policyjnej proponujemy:

- zajęcia z edukacji prawno-policyjnej, które obejmują zagadnienia z kryminalistyki , przestępstw gospodarczych, ruchu drogowego, organizacji policji, prawa wykroczeń , prawa karnego, zasad postępowania dochodzeniowego oraz prewencji