Głównej zawartości

Komunikat alertu

Ta strona korzysta z cookies. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu.

PREZENTACJA ZAWODU - PLIK

 

Technik rachunkowości - prezentacja zawodu

Technik rachunkowości to zawód dający szerokie możliwości zatrudnienia. Zawód technik rachunkowości jest zawodem z wielkimi tradycjami i występuje niemal w każdym podmiocie gospodarczym. Praca technika rachunkowości to praca biurowa polegająca na sporządzaniu i kontroli dokumentów księgowych firmy, ewidencjonowaniu zmian zachodzących w jej majątku i kapitale, ustalaniu wyników finansowych firmy, sporządzaniu zestawienia obrotów i sald, rachunków zysku oraz strat.

1. Informacja dodatkowe

Technik rachunkowości w Zespole Szkół nr 2 będzie prowadzony pod patronatem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Rzeszowie.

W celu rozszerzenia i uatrakcyjnienia podstawy programowej nauka będzie odbywać się w klasie z innowacją administracyjno - księgową.

2. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

Kwalifikacja 1: EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Kwalifikacja 2: EKA.07 Prowadzenie rachunkowości

3. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik rachunkowości będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

- prowadzenia rachunkowości,

- dokonywania rozliczeń finansowych,

- kontroli dokumentów księgowych i przechowywania dokumentacji księgowej,

- nadzorowania terminowej spłaty zobowiązań i ściągania należności i roszczeń,

- wykonywania typowych czynności planistycznych i analitycznych,

- obsługi komputera i wykonywania podstawowych czynności biurowych

- przygotowywania spraw kadrowo-płacowych.

4. Technik rachunkowości znajdzie zatrudnienie:

- w komórkach rachunkowości we wszystkich przedsiębiorstwach, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych,

- w bankach i instytucjach ubezpieczeniowych,

- w urzędach skarbowych,

- w urzędach jednostek samorządu terytorialnego.

Kierunek przygotowuje również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Praktyka zawodowa

W trakcie nauki uczniowie odbywają praktykę zawodową w wymiarze 8 tygodni, w trakcie której będą kształtować umiejętności zawodowe w zakresie wykonywania zadań zawodowych w działach kadrowo-płacowych i finansowych jednostek organizacyjnych.

Możliwości rozwoju ucznia

Ponadto uczeń po potwierdzeniu kwalifikacji EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych może uzupełnić dodatkową kwalifikację EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej i po zdaniu egzaminu potwierdzającego tę kwalifikację uzyskać dyplom w zawodzie technik ekonomista. Poszerzy w ten sposób swoje kompetencje o możliwość pracy biurowej w innych działach jednostek organizacyjnych.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza Rejtana posiada doskonale wyposażone sale, dzięki którym nauka odbywa się w komfortowych warunkach w pracowniach:

- komputerowych

- zawodowych

- Centrum Informacji Multimedialnej

- Pracowniach Wychowania Fizycznego (sala gimnastyczna, orbitrek, siłownia)

Szkoła dysponuje sześcioma nowoczesnymi pracowniami komputerowymi, pracowniami zawodowymi kształcącymi umiejętności praktyczne uczniów, Centrum Informacji Multimedialnej, Pracowniami Wychowania Fizycznego (sala gimnastyczna, orbitrek, siłownia). Posiada również nowoczesny kompleks boisk szkolnych. W skład kompleksu wchodzą: boisko do piłki nożnej o długości 40 m, boisko do piłki siatkowej, boisko do piłki siatkowej plażowej, dwutorowa bieżnia oraz korty tenisowy. Pokryte są one bezpieczną, syntetyczną nawierzchnią tartanową. Młodzież naszej szkoły będzie mogła w różnorodny sposób rozwijać swoją aktywność fizyczną podczas lekcji wychowania fizycznego, jak i w kołach zainteresowań. W sali wyposażonej w orbitreki służące do treningu tlenowego można zaangażować w ruch zarówno dolne, jak i górne partie ciała. W doskonale wyposażonej szkolnej siłowni można trenować swoją kondycję rekreacyjnie i wyczynowo w komfortowych warunkach.