Głównej zawartości

Komunikat alertu

Ta strona korzysta z cookies. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu.

Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:

  • absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego oraz dla
  • absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

Wszyscy absolwenci, którzy spełniają jeden z powyższych warunków, są zobowiązani do dokonania opłaty za egzamin/egzaminy, do których zamierzają przystąpić w maju 2017 r.

Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu wynosi 50,00 zł. Należy ją wpłacić na konto Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie w terminie od 1 stycznia 2017 r. do 7 lutego 2017 r.

Numer konta i procedura wniesienia opłaty pojawi się na stronie OKE w Krakowie 1 stycznia 2017 r.

 6 października 2016 r.

Harmonogram matur próbnych w roku szkolnym 2016/2017

I tura:

30 stycznia 2017 r. - język polski

31 stycznia 2017 r. - matematyka

1 lutego 2017 r. - język angielski

II tura:

27 lutego 2017 r. - język polski

28 lutego 2017 r. - matematyka

1 marca 2017 r. - język angielski

III tura:

27 marca 2017 r. - język polski

28 marca 2017 r. - matematyka

29 marca 2017 r. - język angielski

 

Dodatkowo: pierwsza matura próbna z matematyki odbędzie się w dniach 21 - 25 listopada 2016 r.

21 października 2016 r.

 

Komunikat dyrektora CKE z dnia 9 września 2016 roku w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017: 
http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20160909%20
Komunikat%20o%20dostosowaniach%20Egzamin%20maturalny.pdf

19 września 2016 r.