Głównej zawartości

Komunikat alertu

Ta strona korzysta z cookies. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu.

15.10.2018 roku rozpoczyna się kurs obsługi wózków widłowych.
Wszystkich zakwalifikowanych uczniów prosimy o zgłoszenie się na kurs na ul. Lwowską 39 w Rzeszowie na godzinę 1545.
Poniżej zamieszczamy szczegółowy program i harmonogram kursu.

Ogłoszenie o rekrutacji uzupełniającej na kursy dla uczniów w Zespole Szkół Nr 2
w ramach projektu pn. „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy”.

nr: WND-RPPK.09.04.00-18-0039/16

Gmina Miasto Rzeszów ogłasza rozpoczęcie rekrutacji uzupełniającej na kursy dla uczniów do projektu „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Szkolenia i kursy skierowane są do uczniów ponadgimnazjalnych szkół kształcenia zawodowego objętych wsparciem w ramach projektu.

Rekrutacja uzupełniająca odbywa się w terminie od 1 października 2018 r. do 12 października 2018 r.

Ruszają kolejne kursy: "ZARZĄDZANIE CZASEM" oraz "ZARZĄDZANIE RYZYKIEM".
Proszę o zapoznanie się z harmonogramami.
Kurs  "Profesjonalna sprzedaż z obsługą kasy fiskalnej" - nastąpiły zmiany w harmonogramie dla grupy III i IV.

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami.

Zapraszamy wszystkich uczniów chętnych do podniesienia swoich kwalifikacji i umiejętności do wzięcia udziału w kursach oferowanych w ramach projektu  pn. „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy”.

Rekrutacja odbywa się w terminie od 12 lutego 2018 r. do 25 lutego 2018 r.

Już od 12 lutego 2018 r. rusza rekrutacja na kursy dla uczniów w ramach projektu pn. „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy”.
W kursach mogą wziąć udział uczniowie ZS nr 2 w Rzeszowie -  technik ekonomista, logistyk, spedytor. 

Oferta kursowa:

Poniżej zamieszczamy harmonogram kursu samoobrony i podział na grupy:

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat dodatkowego naboru:

 

Informujemy o rozpoczęciu rekrutacji na kurs autoprezentacji. Szczegóły w dokumencie poniżej.

Poniżej zamieszczone jest zestawienie kursów i szkoleń dla uczniów.

Poniżej zamieszczony jest Regulamin rekrutacji i udziału w kursach i szkoleniach dla uczniów w roku szkolnym  2016/17 oraz załączniki.