Głównej zawartości

Komunikat alertu

Ta strona korzysta z cookies. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu.

W szkole organizowana jest pomoc rzeczowa w ramach współpracy szkoły z Podkarpackim Bankiem Żywności. Rodzice, którzy chcieliby otrzymać taką pomoc proszeni są o poinformowanie o tym wychowawcy lub pedagoga szkolnego.

Rodziny, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, mogą korzystać z refundowania kosztów obiadów w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Szczegółowych informacji udziela pedagog szkolny lub ośrodek pomocy społecznej właściwy dla miejsca zamieszkania ucznia.

Poniżej znajduje się tekst ustawy "WIELOLETNI PROGRAM WSPIERANIA FINANSOWEGO GMIN W ZAKRESIE DOŻYWIANIA „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” NA LATA 2014–2020".

Program dożywiania 2014 - 2020 - Tekst jednolity.pdf