Głównej zawartości

Komunikat alertu

Ta strona korzysta z cookies. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu.

Psycholog Szkolny

mgr Monika Sroka-Ossowska

przyjmuje w sali nr 208

Godziny pracy psychologa w roku szkolnym 2019/2020:

Wtorek - 12.00 - 16.00
Środa - 8.0
0 - 12.00
Piątek - 8.00 - 10.00

 

Rozwój bywa bolesny.

Zmiany bywają bolesne.

Ale nic nie jest tak bolesne,

jak tkwienie w miejscu,

w którym jest Ci niewygodnie.

 

Do zadań psychologa szkolnego należy przede wszystkim:

 • wsparcie psychologiczne uczniów w trudnych dla nich sytuacjach oraz w pozytywnym rozwiązywaniu kryzysów rozwojowych
 • udzielanie uczniom pomocy w pokonywaniu trudności adaptacyjnych oraz eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych
 • udzielanie porad i wsparcia uczniom mającym trudności w kontaktach z rówieśnikami i środowiskiem

a także:

 • rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów powstających na tle trudnej sytuacji rodzinnej i życiowej
 • diagnoza indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych uczniów
 • wspieranie rodziców i udzielanie informacji o organizacjach działających na rzecz pomocy rodzinie
 • działania mediacyjne i interwencyjne
 • konsultacje z rodzicami i nauczycielami polegające na wspólnym analizowaniu i omawianiu przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów oraz udzielanie wskazówek dotyczących indywidualnej pracy z nimi
 • przeciwdziałanie przemocy, niedostosowaniu społecznemu uczniów (rozmowy indywidualne, zajęcia grupowe)
 • profilaktyka uzależnień i propagowanie zdrowego trybu życia
 • współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz z różnymi instytucjami zainteresowanymi i zajmującymi się problemami opieki i wychowania