Głównej zawartości

Komunikat alertu

Ta strona korzysta z cookies. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu.W dniach 20.11.2019 r. oraz 3.12.2019 r. Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie zaprosił doradców zawodowych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w celu przeprowadzenia testów KZZ. W testach wzięli udział uczniowie klasy IV d (technik spedytor) oraz IV g (technik logistyk).

Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych pozwala na wielowymiarową diagnozę zainteresowań zawodowych, skupiając obszary preferencji i kompetencji. Metoda ta jest pomocna młodym osobom m.in. w planowaniu kariery zawodowej, ścieżki edukacyjnej, wyborze lub zmianie zawodu, albo przekwalifikowaniu zawodowym.

Dziękujemy doradcom zawodowym z WUP w Rzeszowie za przyjęcie zaproszenia i przeprowadzenie testów.

W Internecie można znaleźć wiele serwisów, na których umieszczane są aktualne oferty pracy. Korzystając z nich bez problemu odnajdziesz ofertę skierowaną do Ciebie. Oprócz serwisów ogólnych coraz częściej można spotkać serwisy branżowe, np. dla inżynierów, informatyków.

Poniżej znajdziesz spis portali internetowych z ofertami pracy:

Dnia 1 września 2019 r. weszło w zycie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego.

Z tekstem rozporządzenia mozna zapoznać się tutaj.

Informacje o wolnych miejscach pracy można uzyskać z kilku źródeł.

Ogłoszenia prasowe - bogatym źródłem informacji na temat aktualnych, wolnych stanowisk pracy jest na pewno prasa.

Warto zajrzeć do prasy ogólnopolskiej, która często zamieszcza specjalne dodatki dla osób szukających pracy .Podczas poszukiwania interesującego Cię ogłoszenia nie zapominaj o gazetach lokalnych wydawanych w Twoim regionie. Wielu pracodawców korzysta z takiej formy szukania pracowników. Ogłoszenia o pracę pojawiają się też w prasie darmowej, rozdawanej na ulicach w większych miastach. Koniecznie zaglądaj też do prasy z Twojej branży, prasy specjalistycznej - bardzo często można tam znaleźć dobre ogłoszenia na poważne stanowiska. Pewnie nie wszystkie są dla Ciebie.
Musisz więc zastanowić się czy: 

27 listopada 2018 r. w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie odbyła się wojewódzka konferencja na temat „Szkolny doradca zawodowy – zadania i możliwości” pod honorowym patronatem Wojewody Podkarpackiego. Organizatorem spotkania było Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

W spotkaniu wzięli udział wojewoda podkarpacki p. Ewa Leniart, podkarpacki kurator oświaty p. Małgorzata Rauch, specjalista z Wydziału Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ORE, przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej, Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy OHP, instytucji wspierających doradców zawodowych oraz przedsiębiorców, przedstawiciele firm zaangażowanych w kształcenie zawodowe uczniów, a także dyrektorzy i nauczyciele szkół podkarpackich – łącznie 340 osób. Zespół Szkół nr 2 reprezentowali: p. dyrektor Stanisława Pepera, p. Marta Ślączka – doradca zawodowy i p. Tomasz Pietrych, nauczyciel przedmiotów zawodowych i pracodawca.

Celem konferencji było zwiększenie kompetencji nauczycieli prowadzących zajęcia w zakresie doradztwa zawodowego, wskazanie instytucji wspierających doradców zawodowych, promocja kształcenia zawodowego wśród uczniów, wymiana doświadczeń i prezentacja dobrych praktyk w pracy z uczniami.

W czasie spotkania została również podpisana umowa pomiędzy Kuratorium Oświaty w Rzeszowie a Agencją rozwoju Przemysłu w Mielcu w zakresie doradztwa zawodowego. Utworzony został program „Mój profil” zawierający bazę firm, w których uczniowie mogą odbywać praktyki zawodowe.

W panelu dyskusyjnym podjęto temat wspomagania doradców zawodowych przez specjalistów zewnętrznych, realizacji doradztwa zawodowego we współpracy z pracodawcami oraz skuteczności doradztwa zawodowego.

Jeśli myślisz o dalszej nauce w szkole policealnej, konieczne jest posiadanie wykształcenia średniego. Matura nie jest wymagana. W przypadku szkół policealnych możemy mówić o ich dwóch rodzajach: publicznych i niepublicznych. Różnica polega na tym, że w drugim typie tych szkół będziesz musiał płacić za swoją naukę.

Studia wyższe gwarantują nabywanie i pogłębianie wiedzy w wybranym kierunku oraz zdobywanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Absolwenci szkół wyższych mają znacznie większą zdolność przystosowywania się do zmian zachodzących na rynku pracy.

W dniu 5 kwietnia Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza Rejtana  wraz z Młodzieżowym Biurem Pracy w Rzeszowie zorganizowało „Kwietniowe Targi Pracy”, w których brali udział pracodawcy współpracujący z MBP Rzeszów. Podczas Targów uczniowie mogli skorzystać z szerokiej oferty Ochotniczych Hufców Pracy.

Młodzież miała okazję porozmawiać z pracodawcami zainteresowanymi zatrudnieniem osób uczących się do prac krótkoterminowych oraz miała możliwość napisania dokumentów aplikacyjnych. Wszyscy zainteresowani mogli również skorzystać z porad doradcy zawodowego oraz zapoznać się z ofertą szkoleń proponowaną przez rzeszowski oddział Rejonowego Ośrodka Szkolenia Zawodowego.

Decyzje dotyczące wyboru zawodu i  zaplanowania zawodowej kariery są jednymi z ważniejszych, które podejmujemy w życiu. Od nich w dużym stopniu zależy przyszłe życie. I mimo, że zmieniająca się rzeczywistość związana z rynkiem pracy wymaga dużej mobilności (umiejętności dokonywania zmian, przystosowania się), umiejętności przekwalifikowania się, to niezmiernie istotne jest, jak dalece człowiek (szczególnie młody) świadomie podejmuje swoją pierwszą decyzję.

Skutki nietrafnego wyboru, mało świadomych decyzji to m.in.: