Głównej zawartości

Komunikat alertu

Ta strona korzysta z cookies. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu.

Misja szkoły: „Partnerstwo i współpraca”

W naszej szkole dostrzegamy w każdym uczniu ukryte zdolności, nawet te najdrobniejsze. Nie dzielimy uczniów na dobrych i złych, zdolnych i niezdolnych.

Blisko współpracujemy z rodzicami. Jesteśmy zaangażowani emocjonalnie w realizację zadań szkoły uwzględniając jednocześnie przepisy prawne.

Uczymy przezwyciężać trudności. Zachęcamy i włączamy do współzawodnictwa. Uczymy podejmowania decyzji i przejmowania inicjatyw.

Kształtujemy odpowiedzialność, zaradność, umiejętność pracy zespołowej i zdolności organizacyjne.

Wizja szkoły:

W osiąganiu wartości przyjętych w misji, sprzyja przyjazny klimat naszej szkoły, wynikający

z pozytywnych relacji: rodzice – uczniowie – nauczyciele – administracja i obsługa

Każdy członek społeczności szkolnej, od dyrektora i nauczyciela poczynając, poprzez pozostałych pracowników szkoły, aż do uczniów

świadomie wstąpił do tej społeczności i zdecydował się na jej współtworzenie. Jest też świadomy, że niesie to za sobą trud pracy i odpowiedzialność.

 

 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 IM. TADEUSZA REJTANA W RZESZOWIE

Tekst jednolity zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej
Zespołu Szkół Nr 2 w Rzeszowie dnia 20 października 2022 r.