Głównej zawartości

Komunikat alertu

Ta strona korzysta z cookies. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu.

Znamy już zwycięzców I edycji ekonomicznej gry ulicznej organizowanej przez Zespół Szkół Nr 2 w Rzeszowie.

W grze udział wzięło  26 zespołów  z terenu województwa podkarpackiego. Byli to uczniowie technikum jak i uczniowie liceum ogólnokształcącego.

Uczestnicy wykazali się bardzo przedsiębiorczą postawą i bardzo ambitnie podchodzili do kwestii wykonywanych zadań. Większość z nich już zgłosiła chęć udziału w kolejnej edycji gry.

Nasi uczniowie uplasowali się w samej czołówce!!!

A oto wyniki:

Zakres tematyczny:

- zakładanie własnej działalności: niezbędne dokumenty rejestracyjne, nadawanie numerów identyfikacyjnych nowo powstałej firmie, obowiązki wobec ZUS i Urzędu Skarbowego,  wady i zalety prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej;

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół Nr 2 w Rzeszowie działa już ponad dwa lata. W tym czasie grono członków powiększało się i obecnie liczy 47 osób.  Działania statutowe mające na celu przede wszystkim promocję szkoły oraz wspieranie inicjatyw, poszerzających zainteresowania naszych uczniów i popieranie innowacji pedagogicznych, prowadzone były głównie przez Zarząd Stowarzyszenia. W pierwszym roku (2013) większość środków finansowych została przeznaczona na organizację jubileuszu pięćdziesięciolecia szkoły oraz dofinansowanie wydawnictwa rocznicowego.

Miło nam poinformować, że „Uliczna Gra z Ekonomikiem z ZS 2” odbędzie się  już 15 listopada 2017 r. (środa).

Poniżej załączamy szczegółowy program:

Numer konta bankowego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie: 08 8642 1126 2012 1139 2754 0001

18 października 2017 r.  w Zespole Szkół Nr 2 w Rzeszowie uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z województwa podkarpackiego wezmą udział w ekonomicznej grze ulicznej. Dzięki współpracy Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie, Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie oraz Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Miasta w Rzeszowie, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego i Urzędu Statystycznego w Rzeszowie chętni uczniowie podejmą aktywne działania w celu pogłębienia swoich umiejętności z zakresu przedsiębiorczości, rachunkowości i ekonomii.

Projekt „ULICZNA GRA Z EKONOMIKIEM Z ZS 2” realizowany będzie z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół Nr 2 w Rzeszowie powstało w roku 2012 i zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie w dniu 10.07.2012 r. Obecnie stowarzyszenie liczy 30 członków.

Prezesem został wybrany Bogdan Kozioł, wiceprezesem Ewa Erazmus, skarbnikiem Maria Wisz-Pawłowska a sekretarzem Paweł Skowroński.

Celem stowarzyszenia jest wspieranie inicjatyw na rzecz Zespołu Szkół Nr 2 w Rzeszowie, pozyskiwanie środków finansowych na rzecz szkoły oraz kultywowanie tradycji i pamięci placówki. W najbliższym czasie będzie dostępne konto bankowe nowego stowarzyszenia.

Organizacja nasza jest otwarta na poszerzanie własnego składu o nowych członków. Członkami stowarzyszenia mogą zostać pracownicy szkoły, emerytowani nauczyciele, absolwenci oraz rodzice naszych uczniów. Osoby zainteresowane przystąpieniem do stowarzyszenia proszone są o kontakt z członkami zarządu w budynku szkoły przy ulicy Rejtana 3 w Rzeszowie. Liczymy też na kontakt z ewentualnymi sponsorami naszej organizacji.

Wszystkie środki pozyskane przez stowarzyszenie przeznaczone będą na rozwój naszej placówki i dofinansowanie  kształcenia uczniów.

Celem działalności Stowarzyszenia jest w szczególności:

- wspieranie inicjatyw na rzecz Zespołu Szkół Nr 2 w Rzeszowie,

- pozyskiwanie środków finansowych na rzecz szkoły,

- kultywowanie tradycji i pamięci placówki,

- działalność edukacyjna, wychowawcza i kulturalna mająca za zadanie wspomaganie rozwoju szkoły i jej uczniów,

- nauka języków obcych (konkursy językowe i warsztaty),

- pozostałe pozaszkolne formy edukacji (kursy, szkolenia),

- działalność wspomagająca edukację.