Głównej zawartości

Komunikat alertu

Ta strona korzysta z cookies. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu.

Zachęcamy wszystkich uczniów do zapoznania się z materiałem poniżej.

Attachments:
Download this file (PREZENT_NIE_TYLKO_DLA_MATURZYSTÓW.doc)Materiały[ ]75 kB

Rozprawka interpretacyjna

  1. Przeczytaj uważnie wiersz. Zwróć uwagę na tytuł. Jest on zazwyczaj ważną wskazówką do interpretacji.
  2. Sformułuj problem poruszany w tekście. Pamiętaj, że interpretacja musi być zawsze wyprowadzona z tekstu. Pisanie o tym, czego nie ma w tekście lub co jest z im sprzeczne, będzie skutkować błędem interpretacyjnym lub nadinterpretacją.
  3. Wyszukaj i podkreśl w wierszu słowa kluczowe. Mogą one wyznaczyć kierunek interpretacji.
  4. Wskaż w utworze nawiązania kulturowe i literackie.
  5. Rozpoznaj gatunek liryczny.

Poniżej zamieszczone są materiały pomocne przy nauce do egzaminu maturalnego. Zachęcamy do zapoznania się z tymi publikacjami.

Rozprawka problemowa

  1. Przeczytaj uważnie tekst. Zwróć uwagę na nazwisko autora, tytuł, podtytuł, śródtytuły. Nie pomijaj przypisów. Są one zazwyczaj dodatkowymi wskazówkami do interpretacji (mogą zawierać np. objaśnienia trudnych wyrazów, przybliżać kontekst historyczny).
  2. Określ problematykę tekstu w kontekście tematu rozprawki.
  3. Wskaż w utworze nawiązania kulturowe i literackie – odwołania do tradycji, związki z innymi utworami, ze światopoglądem epoki, odniesienia do biografii autora, aluzje literackie.
  4. Rozpoznaj gatunek literacki, określ jego odmianę gatunkową.
  5. Scharakteryzuj narratora (np. pierwszoosobowy, trzecioosobowy) i jego pozycję względem wydarzeń (np. obserwator, uczestnik wydarzeń).

JAKIE UMIEJĘTNOŚCI SĄ POTRZEBNE DO ROZWIĄZANIA TESTU?

1. W arkuszu maturalnym znajdują się zadania sprawdzające wiedze i umiejętności opanowane nie tylko w szkole ponadgimnazjalnej, lecz także w gimnazjum i szkole podstawowej.

2. Ważnymi umiejętnościami sprawdzanymi w teście są rozumienie czytanego testu na poziomie znaczeń, struktury i komunikacji oraz analiza tekstu. Polecenia mogą się odnosić m.in. do takich zagadnień, jak:

- rozpoznawanie i odczytywanie znaczeń wyrazów, zdań, akapitów, fragmentów tekstu: wyszukiwanie i odtwarzanie informacji wyrażonych w tekście dosłownie i metaforycznie,

JAK PRACOWAĆ Z TEKSTEM?

1. Przeczytaj tekst uważnie i powoli, najlepiej dwa razy.

2. Zwróć uwagę na tytuł, nie pomijaj przypisów. Zastanów się, w jaki sposób powiązane są ze sobą pierwszy i ostatni akapit.

3. Upewnij się, czy rozumiesz wszystkie słowa. Jeśli nie znasz znaczenia któregokolwiek wyrazu użytego w tekście, skorzystaj ze słownika.

4. Pamiętaj, że możesz podkreślać w tekście ważne rzeczy, rysować, pisać komentarze, robić notatki w formie krótkich haseł streszczających najważniejsze fragmenty, podkreślać kluczowe dla tekstu słowa i sformułowania.

5. Staraj się oddzielić w tekście informacje od opinii. Pozwoli Ci to odczytać intencje autora i określić wymowę tekstu.