Głównej zawartości

Komunikat alertu

Ta strona korzysta z cookies. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu.

Zachęcamy wszystkich uczniów do zapoznania się z materiałem poniżej.

Attachments:
Download this file (PREZENT_NIE_TYLKO_DLA_MATURZYSTÓW.doc)Materiały[ ]75 kB

Komitet Okręgowy Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Rzeszowie, przy Instytucie Filologii Polskiej UR, serdecznie zaprasza do udziału w XLVII edycji Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

Terminarz XLVII OLiJP:

Zawody szkolne - do 19 XII 2016 r.

Zawody okręgowe:

 • pisemne – 11 lutego 2017 r.
 • ustne – 4 marca 2017 r.

Zawody ogólnopolskie: 5–8  kwietnia 2017 r.

Rozprawka interpretacyjna

 1. Przeczytaj uważnie wiersz. Zwróć uwagę na tytuł. Jest on zazwyczaj ważną wskazówką do interpretacji.
 2. Sformułuj problem poruszany w tekście. Pamiętaj, że interpretacja musi być zawsze wyprowadzona z tekstu. Pisanie o tym, czego nie ma w tekście lub co jest z im sprzeczne, będzie skutkować błędem interpretacyjnym lub nadinterpretacją.
 3. Wyszukaj i podkreśl w wierszu słowa kluczowe. Mogą one wyznaczyć kierunek interpretacji.
 4. Wskaż w utworze nawiązania kulturowe i literackie.
 5. Rozpoznaj gatunek liryczny.

Nauczyciele języka polskiego  zapraszają wszystkich chętnych do wzięcia udziału w następujących konkursach:

 • konkurs znajomości Pana Tadeusza A. Mickiewicza dla klas II – II półrocze roku szkolnego 2016/2017, Aneta Bojda-Wawrzonek, Elżbieta Pięta,
 • konkurs znajomości „Lalki” B. Prusa – listopad 2016 r., Aneta Bojda-Wawrzonek, Elżbieta Pięta, Beata Schwarz-Rząsa,
 • konkurs pięknego czytania – II półrocze roku szkolnego 2016/2017, Beata Schwarz-Rząsa, Małgorzata Tasior,
 • szkolny konkurs poprawności językowej, szkolny konkurs ortograficzny  (z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego – 21 lutego 2017 r.) – luty 2017 r., Aneta Bojda-Wawrzonek, Anna Sitko- Ciupak, Elżbieta Pięta,

Pani Anna Pustelniak-Kuchniak zachęca do udziału w konkursach:

 • Ja w obrazie – konkurs fotograficzny- październik/listopad 2016,
 • Bożonarodzeniowa kartka i ozdoba świąteczna – konkurs plastyczny, listopad/grudzień 2016 r.

Rozprawka problemowa

 1. Przeczytaj uważnie tekst. Zwróć uwagę na nazwisko autora, tytuł, podtytuł, śródtytuły. Nie pomijaj przypisów. Są one zazwyczaj dodatkowymi wskazówkami do interpretacji (mogą zawierać np. objaśnienia trudnych wyrazów, przybliżać kontekst historyczny).
 2. Określ problematykę tekstu w kontekście tematu rozprawki.
 3. Wskaż w utworze nawiązania kulturowe i literackie – odwołania do tradycji, związki z innymi utworami, ze światopoglądem epoki, odniesienia do biografii autora, aluzje literackie.
 4. Rozpoznaj gatunek literacki, określ jego odmianę gatunkową.
 5. Scharakteryzuj narratora (np. pierwszoosobowy, trzecioosobowy) i jego pozycję względem wydarzeń (np. obserwator, uczestnik wydarzeń).
 6. Przedstaw fabułę – układ zdarzeń i związki między nimi. Powiąż fakty przedstawione przez autora z problemem zawartym w temacie rozprawki.
 7. Określ czas i miejsce akcji. Zwróć uwagę na przestrzeń, w której są ukazane postacie literackie.
 8. Przeanalizuj kreacje bohaterów – kim są, jak wyglądają, co mówią, co myślą, jakich dokonują wyborów. Pamiętaj, że zachowania i postawy bohaterów mają zawsze związek z problemem wskazanym w poleceniu.
 9. Zwróć uwagę na sposób kreowania świata przedstawionego (np. realistyczny, fantastyczny, groteskowy).
 10. Określ cechy języka i stylu tekstu – zwróć uwagę na zastosowane w wypowiedzi środki stylistyczne, określ ich funkcję.
 11. Pamiętaj, aby analizować i interpretować tekst w takim zakresie, w jakim jest to istotne dla rozważenia problemu i uzasadnienia przyjętego stanowiska. Ważne jest, aby nie pisać o wszystkim, co się wie o danym utworze lub fragmencie, ale skupić się wyłącznie na kwestiach podanych w zadaniu.

 

JAK PRACOWAĆ Z TEKSTEM?

1. Przeczytaj tekst uważnie i powoli, najlepiej dwa razy.

2. Zwróć uwagę na tytuł, nie pomijaj przypisów. Zastanów się, w jaki sposób powiązane są ze sobą pierwszy i ostatni akapit.

3. Upewnij się, czy rozumiesz wszystkie słowa. Jeśli nie znasz znaczenia któregokolwiek wyrazu użytego w tekście, skorzystaj ze słownika.

4. Pamiętaj, że możesz podkreślać w tekście ważne rzeczy, rysować, pisać komentarze, robić notatki w formie krótkich haseł streszczających najważniejsze fragmenty, podkreślać kluczowe dla tekstu słowa i sformułowania.

5. Staraj się oddzielić w tekście informacje od opinii. Pozwoli Ci to odczytać intencje autora i określić wymowę tekstu.

6. Spróbuj rozpoznać, jaka funkcja dominuje w tekście – informatywna, ekspresywna, impresywna.

7. Zwróć uwagę na to, jaki gatunek reprezentuje tekst – czy jest to artykuł, felieton, recenzja, reportaż, wywiad, przemówienie itd.

8. Czytając, zwróć uwagę na charakterystyczne cechy języka i stylu, którymi posługuje się autor.

9. Jeśli otrzymasz zestaw z dwoma krótkimi tekstami, pamiętaj, aby rozpoznać zasadę ich zestawienia – poszukaj podobieństw i różnic.

10. Sięgaj ponownie do tekstu podczas czytania poleceń i udzielania odpowiedzi.

JAKIE UMIEJĘTNOŚCI SĄ POTRZEBNE DO ROZWIĄZANIA TESTU?

1. W arkuszu maturalnym znajdują się zadania sprawdzające wiedze i umiejętności opanowane nie tylko w szkole ponadgimnazjalnej, lecz także w gimnazjum i szkole podstawowej.

2. Ważnymi umiejętnościami sprawdzanymi w teście są rozumienie czytanego testu na poziomie znaczeń, struktury i komunikacji oraz analiza tekstu. Polecenia mogą się odnosić m.in. do takich zagadnień, jak:

- rozpoznawanie i odczytywanie znaczeń wyrazów, zdań, akapitów, fragmentów tekstu: wyszukiwanie i odtwarzanie informacji wyrażonych w tekście dosłownie i metaforycznie,