Głównej zawartości

Komunikat alertu

Ta strona korzysta z cookies. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu.

W ramach projektupn. „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy – edycja 2”, realizowanego w oparciu o Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, rozpoczyna się nabór na wakacyjne staże dla uczniów technikum. Dokumenty rekrutacyjne należy składać do 19 kwietnia 2022 roku.

W związku z planowanym rozpoczęciem rekrutacji na staże dla uczniów od dnia 01.03.2018 do 10.03.2018 r. w załącznikach znajdują się niezbędne dokumenty rekrutacyjne:

 1. Zarządzenie Prezydenta i Regulamin rekrutacji.
 2. Załącznik nr 1 - Wykaz szkół.
 3. Załącznik nr 2 - Formularz rekrutacyjny.
 4. Załącznik nr 3 - Deklaracja uczestnictwa.
 5. Załącznik nr 4 - Oświadczenie uczestnika.
 6. Załącznik nr 5-  Oświadczenie o dochodach.
 7. Załącznik nr 6 - Oświadczenie o niepełnosprawności.
 8. Załącznik nr 7 - Protokół Komisji Rekrutacyjnej.
 9. Załącznik nr 7A - Lista osób zakwalifikowanych.
 10. Załącznik nr 7B - Lista rezerwowa.
 11. Załącznik nr 8 - Rezygnacja z udziału w stażu/praktyce zawodowej.
 12. Informacja o numerze rachunku bankowego.
 13. Oświadczenie na potrzeby zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.

Szanowni uczniowie!

Termin składania dokumentacji na staż zawodowy  w okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień 2018) został przedłużony do 10 kwietnia 2018 r.

 Chętnych zapraszamy z dokumentacją do:

 1. Magdalena Płonka-Czarnota - technik ekonomista
 2. Magdalena Bednarz - technik logistyk i technik spedytor

Planowane rozpoczęcie rekrutacji na staże dla uczniów w terminie od dnia 15.03.2018 do 30.03.2018 r.

Uczniowie składają wypełnione i podpisane przez siebie oraz w przypadku uczniów niepełnoletnich także przez rodziców lub opiekunów prawnych następujące załączniki:

 • Załącznik nr 2 – Formularz rekrutacyjny (obowiązkowy).
 • Załącznik nr 3 - Deklaracja uczestnictwa (obowiązkowy).
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie uczestnika (obowiązkowy).
 • Załącznik nr 5-  Oświadczenie o dochodach (obowiązkowy).
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie o niepełnosprawności (składają jeśli dotyczy).
 • Informację o numerze rachunku bankowego
 • Oświadczenie na potrzeby zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego

Poniżej prezentujemy listy rankingowe osób zakwalifikowanych na staż zawodowy - według kierunków.
Uczniowie zakwalifikowani na staż proszeni są o potwierdzenie miejsca praktyk u Pani Marty Ślączki - Kierownik Szkolenia Praktycznego.

Rekrutacja trwa od 29.03.2017 r. do 21.04.2017 r.

Uczniowie składają wypełnione i podpisane przez siebie oraz w przypadku uczniów niepełnoletnich także przez rodziców lub opiekunów prawnych następujące załączniki:

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty muszą być podpisane przez ucznia, a w przypadku ucznia niepełnoletniego również przez jego rodzica lub opiekuna prawnego.

Uczniowie nie składają podpisanych Regulaminów, muszą się zapoznać z jego treścią (bo podpisują takie oświadczenie na formularzu rekrutacyjnym).