Głównej zawartości

Komunikat alertu

Ta strona korzysta z cookies. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu.

Poniżej prezentujemy listy rankingowe osób zakwalifikowanych na staż zawodowy - według kierunków.
Uczniowie zakwalifikowani na staż proszeni są o potwierdzenie miejsca praktyk u Pani Marty Ślączki - Kierownik Szkolenia Praktycznego.

W związku ze zbliżającymi się terminami odbywania staży zawodowych w ramach projektu, informujemy, że na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń zamieszczone są wszystkie dokumenty związane z wypłatą stypendium stażowego oraz refundacją kosztów dojazdu.

Szanowni uczniowie!

Termin składania dokumentacji na staż zawodowy  w okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień 2018) został przedłużony do 10 kwietnia 2018 r.

 Chętnych zapraszamy z dokumentacją do:

  1. Magdalena Płonka-Czarnota - technik ekonomista
  2. Magdalena Bednarz - technik logistyk i technik spedytor

Planowane rozpoczęcie rekrutacji na staże dla uczniów w terminie od dnia 15.03.2018 do 30.03.2018 r.

Uczniowie składają wypełnione i podpisane przez siebie oraz w przypadku uczniów niepełnoletnich także przez rodziców lub opiekunów prawnych następujące załączniki:

  • Załącznik nr 2 – Formularz rekrutacyjny (obowiązkowy).
  • Załącznik nr 3 - Deklaracja uczestnictwa (obowiązkowy).
  • Załącznik nr 4 - Oświadczenie uczestnika (obowiązkowy).
  • Załącznik nr 5-  Oświadczenie o dochodach (obowiązkowy).
  • Załącznik nr 6 - Oświadczenie o niepełnosprawności (składają jeśli dotyczy).
  • Informację o numerze rachunku bankowego
  • Oświadczenie na potrzeby zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego

Rekrutacja trwa od 29.03.2017 r. do 21.04.2017 r.

Uczniowie składają wypełnione i podpisane przez siebie oraz w przypadku uczniów niepełnoletnich także przez rodziców lub opiekunów prawnych następujące załączniki:

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty muszą być podpisane przez ucznia, a w przypadku ucznia niepełnoletniego również przez jego rodzica lub opiekuna prawnego.

Uczniowie nie składają podpisanych Regulaminów, muszą się zapoznać z jego treścią (bo podpisują takie oświadczenie na formularzu rekrutacyjnym).