Głównej zawartości

Komunikat alertu

Ta strona korzysta z cookies. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu.

W dniu 14.02.2020 r. w naszej szkole odbył się Walentynkowy Turniej Piłki Siatkowej – Saint Valentines Voleyball Tournament. W zawodach uczestniczyły mieszane teamy poszczególnych klas z naszej szkoły. Zwyciężyła klasa III b, drugie miejsce przypadło klasie IV g, a najniższe miejsce na podium zajęli uczniowie z III c. Wydarzenie zorganizowali nauczyciele wychowania fizycznego.

Iwona Lasota

received 1081873138815574W piątek 21.02.2020 r. odbył się w Zespole Szkół nr 2 ETAP SZKOLNY VI Rzeszowskiego Konkursu Matematycznego „Maths In English – Maths with a difference”. Do zmagań przystąpiło pięćdziesięciu uczniów z naszej szkoły. Uczestnicy zmierzyli się z szesnastoma zadaniami testowymi z matematyki w języku angielskim. Osobom, które zakwalifikowały się do finału serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszych zmaganiach.

Finał konkursu odbędzie się 20.03.2020 r. w Zespole Szkół nr 2. Wezmą w nim udział uczniowie z dwunastu liceów i z sześciu szkół technicznych. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach: liceum i technikum. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Organizatorami konkursu są nauczyciele matematyki, p. Iwona Lasota i p. Michał Leja. Zadania na język angielski przetłumaczyła nauczycielka języka angielskiego p. Katarzyna Matuła.

Iwona Lasota

Dnia 26 września w naszej szkole obchodzony był Europejski Dzień Języków Obcych. Była to dobra okazja, by zwrócić uwagę, jak ważna jest umiejętność porozumiewania się z ludźmi, którzy mieszkają w innych częściach naszego globu. W ramach obchodów nauczyciele naszej szkoły, którzy uczestniczyli w zagranicznych szkoleniach językowych lub językowo-metodycznych w ramach projektu Erasmus+, przeprowadzili lekcje w języku angielskim na temat: „Dlaczego warto uczyć się języków obcych?”, jednocześnie odnosząc się do swoich doświadczeń z udziału w projekcie.

16.12.2019 r. odbyła się lekcja otwarta z języka angielskiego nt. homeschoolingu, czyli edukacji domowej, przeprowadzona przez p Katarzynę Matułę. Uczniowie klasy III b doskonalili umiejętność czytania ze zrozumieniem w języku angielskim, kształcili różne kompetencje kluczowe, m.in. poprzez zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnej dzięki aplikacjom online, a także poszerzali bogactwo językowe. Podczas lekcji wykorzystano szereg metod aktywizujących poznanych na kursie metodycznym w szkole językowej ETI na Malcie w ramach projektu ERASMUS+ pt. „Podniesienie kompetencji nauczycieli i współpraca europejska kluczem do sukcesu szkoły”.

logo

Od 01.07.2018 r. do 30.06.2020 r. nasza szkoła realizuje projekt pt. „Podniesienie kompetencji nauczycieli i współpraca europejska kluczem do sukcesu szkoły” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”. Projekt przewiduje udział 9 nauczycieli w dwutygodniowych kursach językowych
i kursach językowo - metodycznych w Irlandii, Wielkiej Brytanii oraz na Malcie.

Celem projektu jest: podniesienie kompetencji językowych nauczycieli, stworzenie nowego podejścia metodycznego w nauczaniu języka angielskiego w szkole, wprowadzenie elementów nauczania dwujęzycznego do nauczania przedmiotów szkolnych, zwiększenie aktywności we współpracy międzynarodowej oraz promowanie wartości europejskich.

21.11.2019 r. odbył się etap szkolny wojewódzkiego konkursu języka angielskiego w branży logistycznej English In Logistics organizowany przez dwie anglistki, p. Katarzynę Matułę oraz p Sabinę Suchy, które biorą udział w projekcie ERASMUS+ pt. „Podniesienie kompetencji nauczycieli i współpraca europejska kluczem do sukcesu szkoły”. Liczna grupa uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie wraz z uczniami ze szkół partnerskich zmierzyła się z zadaniami praktycznymi dotyczącymi logistyki i spedycji, doskonaliła umiejętność pracy z tekstem – oczywiście w języku angielskim – a także stawiła czoła zadaniom leksykalno-gramatycznym. Gratulujemy uczniom, którzy zakwalifikowali się do następnego etapu.