Głównej zawartości

Komunikat alertu

Ta strona korzysta z cookies. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu.

Formy wsparcia wychowawczego oferowane przez szkołę:

  • wychowawcy, nauczyciele wypełniają swoje obowiązki wynikające ze Statutu Szkoły,
  • zatrudniony jest pedagog szkolny w pełnym wymiarze godzin
  • poradnia psychologiczno-pedagogiczna zlokalizowana jest w internacie naszej szkoły, co ułatwia dostęp do specjalistów,
  • funkcjonuje stołówka i internat; internat zapewnia całodobową opiekę (cena obiadu – 5 zł dla wszystkich uczniów szkoły,  cena całodziennego wyżywienia dla mieszkańca internatu – 11 zł),
  • czytelnia w bibliotece szkolnej pozwala uczniom na kulturalne spędzanie czasu przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć lekcyjnych,
  • higienistka szkolna zapewnia pomoc w zakresie opieki zdrowotnej.

Szkoła wypracowała określone formy pomocy socjalnej. Uczniowie mogą ubiegać się o stypendium naukowe, stypendium szkolne (w urzędzie miasta lub gminy właściwym dla miejsca zamieszkania), dofinansowanie do zamieszkania i wyżywienia w internacie, zasiłek losowy. Ponadto młodzież może liczyć na zapomogi, pomoc rzeczową i dofinansowanie do posiłków w szkolnej stołówce, fundowane przez szkolne koło Caritas.