Głównej zawartości

Komunikat alertu

Ta strona korzysta z cookies. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu.

NOWOŚĆ!

Program nauczania w klasie z innowacją celno-skarbową będzie miał na celu poszerzenie umiejętności i wiedzy uczniów z zakresu wybranych zagadnień bezpieczeństwa państwa polskiego w zakresie przywozu i wywozu towarów oraz osób, problematyki służby celnej, podstawowego szkolenia na pracownika służby celno-skarbowej, a jednocześnie będzie uzupełniał bardzo dobre kształcenie ogólne i zawodowe.

Przyszli absolwenci staną się potencjalnymi kandydatami do służby celno-skarbowej pracującymi zarówno na granicy Polski, jak i prowadzącymi postępowania w sprawach celnych lub pracy w administracji rządowej zajmującej się podatkami. Ponadto w przyszłości uczniowie będą mogli realizować się w zawodzie agenta celnego.

TEMATYKA INNOWACJI CELNO-SKARBOWEJ

- system szkolenia w organach celnych

- bezpieczeństwo państwa polskiego w zakresie przywozu i wywozu towarów

- prowadzenie postępowań w sprawach celnych i skarbowych

- podniesienie świadomości prawnej młodych ludzi w zakresie postępowania zgodnie z obowiązującymi normami

- podstawowe zasady podejmowania interwencji funkcjonariuszy służby celno-skarbowej

Praca w zawodach:

- agent celny

- pracownik administracyjny prowadzący postępowania celno-skarbowe

- funkcjonariusz służby mundurowej

LO u Rejtana. Ucz się z pasją działania!

Interesuje Cię ratownictwo medyczne? Pomaganie innym?

Chcesz uczyć się od najlepszych ratowników medycznych na Podkarpaciu?

Chcesz trenować na najnowocześniejszym sprzęcie jakiego nie ma żadna inna szkoła

pod opieką wykwalifikowanych specjalistów?

Nie wahaj się!

Wybierz nasze liceum pod patronatem Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego,

otwórz sobie drogę do przyszłości!

Zdjęcia pochodzą z artykułu o naszej szkole: http://rzeszowalarmowo.pl/8-wiadomosci/78-szkola-z-pasja-i-przyszloscia-ratownika

Marzysz o studiowaniu pedagogiki?

Chciałbyś w przyszłości pracować z dziećmi, opiekować się starszymi, niepełnosprawnymi

lub być opiekunem medycznym?

Czujesz, że masz specjalne predyspozycje do opieki nad innymi?

Podejmij naukę

w klasie LO z innowacją opiekuńczo-ratowniczą

z elementami pedagogiki, rehabilitacji i ratownictwa medycznego.

 

Nauka w tej klasie da Ci wstępną orientację w zagadnieniach, które mogą być przedmiotem dalszej edukacji na wyższych uczelniach (wspomniana pedagogika, psychologia, praca socjalna i inne) oraz w szkole policealnej (opiekunka dziecięca, pracownik socjalny i wiele innych).

 

Liceum Ogólnokształcące realizuje przedmioty ujęte w podstawie programowej na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Daje dużo wiedzy ogólnej, potrzebnej każdemu człowiekowi, umożliwiając tym samym zdobycie średniego wykształcenia i przygotowując do egzaminu maturalnego. Pozwala rozwijać własne zainteresowania z zakresu przedmiotów ścdsc07879isłych lub humanistycznych. Świetnie przygotowuje do dalszego kształcenia. Absolwent liceum ogólnokształcącego może podjąć dowolne studia wyższe lub kontynuować naukę w szkole policealnej czy pomaturalnej, zdobywając tym samym konkretny zawód. Nauka w Liceum ogólnokształcącym daje niezdecydowanym czas potrzebny do dokonania ważnego życiowego wyboru – kierunku dalszego kształcenia.

Ucząc się w klasie Liceum Ogólnokształcącego
z innowacją opiekuńczo-ratowniczą będziesz:

 • kształtować umiejętności z zakresu komunikacji, kierowania swoim rozwojem i emocjami,
 • rozwijać wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka,
 • uczestniczyć w zajęciach z pedagogiki i szkoleniach z zakresu profilaktyki uzależnień,
 • doskonalić wszelkie umiejętności potrzebne w pracy pedagoga,
 • rozwijać zainteresowania poprzez wyjścia do placówek opiekuńczo-wychowawczych, oświatowych i innych, np. przedszkola, domu dziecka, pogotowia opiekuńczego, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej, zakładu karnego itp.,
 • brać udział w spotkaniach i warsztatach psychologicznych,
 • angażować się w pracę wolontariatu,
 • współpracować z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
 • uczestniczyć w zajęciach profilowanych z zakresu ratownictwa,
 • zdobywać wiedzę o anatomii i fizjologii człowieka, psychologii i socjologii,
 • opanowywać umiejętności w zakresie pierwszej pomocy,
 • zdobywać podstawową wiedzę i umiejętności, którymi dysponują ratownicy,
 • współpracować z PCK, Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,
 • odbywać szkolenia z zakresu podstaw udzielania pierwszej pomocy, ratownictwa wodnego i górskiego.

Proponowane przedmioty w zakresie rozszerzonym:

 • biologia,
 • matematyka,
 • język angielski.

Dopuszcza się możliwość zmiany rozszerzenia po konsultacjach z uczniami i rodzicami.