Głównej zawartości

Komunikat alertu

Ta strona korzysta z cookies. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu.

image001Uczestnikami konkursu są uczniowie Zespołu Szkół nr 2 im Tadeusza Rejtana w Rzeszowiek kształcący się w zawodach technik logistyk oraz technik spedytor, którzy uzyskali najwyższe wyniki w roku poprzedzającym, tworząc w ten sposób grono najlepszych uczniów.

„Szkolna Liga Logistyka” jest przedsięwzięciem, którego celem jest wyłonienie spośród uczestników najlepszego z najlepszych, a także:

  • pobudzenie zainteresowania tematyką logistyczną i spedycyjną,
  • promowanie i kształtowanie twórczej postawy,
  • zdobycie wiedzy przydatnej podczas części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik logistyk i technik spedytor,
  • wymiana doświadczeń podczas poszczególnych etapów między uczestnikami konkursu,
  • rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów,
  • alternatywny sposób spędzania czasu poza zajęciami szkolnymi,
  • wyłonienie i wyróżnienie szczególnie uzdolnionych uczniów.

Konkurs polega na udziale zgłoszonych uczniów w testach, w których rywalizują poprzez pisanie jednakowych testów wiedzy. Jeden test składa się z pytań jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, a czas przeznaczony na napisanie zależy od stopnia trudności pytań. Spotkanie odbywa się w każdym miesiącu, począwszy od października aż do maja, w terminie ustalonym przez Komitet Organizacyjny w trakcie realizowania konkursu. Wyniki testów będą się sumować i osoba z najwyższym wynikiem wygra rywalizację, tym samym zdobywając puchar najlepszego logistyka w szkole. Ogłoszenie werdyktu Komitetu Organizacyjnego Konkursu i uroczystość wręczenia nagród odbywa się w Zespole Szkół nr 2 im. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie zwykle na koniec roku szkolnego.

Nad organizacją i prawidłowym przebiegiem konkursu nadzór sprawuje Komitet Organizacyjny Konkursu w składzie:

Przewodniczący: mgr inż. Paweł Sosnówka

Członek: mgr inż. Adrian Lubas

Członek: mgr inż. Mateusz Domagała