Głównej zawartości

Komunikat alertu

Ta strona korzysta z cookies. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu.

 REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022 - NABÓR ELEKTRONICZNY - KLIKNIJ TUTAJ!

 

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2021/2022

oferta t2  oferta l7a   

Więcej informacji:

Technikum nr 2

techekonom innowacja administracyjno-księgowa, innowacja prawno-policyjna, innowacja celno-skarbowa - NOWOŚĆ! 

techrach innowacja administracyjno-księgowa

techlog2 innowacja lotnicza, innowacja wojskowa

techsped2 innowacja wojskowa

VII Liceum Ogólnokształcące:

7lo op rat2 oraz innowacja celno-skarbowa - NOWOŚĆ!

opinie Zapraszamy do zapoznania się z opiniami absolwentów o naszej szkole

prezentacja Zobacz prezentację Szkoły

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty można składać od 25.06.2021 r. do 14.07.2021 r. W tym czasie kandydaci do technikum pobierają również skierowanie do lekarza medycyny pracy.

W dniach od 12 do 13 lipca świadectwa będą odbierane w godz. 7.00-16.00.

W pozostałe dni w godz. 7.00-15.00.

Drodzy Ósmoklasiści! 13 maja o godzinie 17.00 odbędzie się bezpłatne wydarzenie on-line pod hasłem "AKCJA REKRUTACJA" organizowana przez firmę VULCAN. 

Więcej informacji znajdziecie pod tym linkiem:

https://www.facebook.com/edukacja.rzeszow/posts/1394726987592890

„Nauczyciel otwiera tylko drzwi, a dorosły uczeń wejść już musi sam”.

(Chińskie powiedzenie)

Drodzy Ósmoklasiści,

otwieramy dla Was dzisiaj wirtualne drzwi

Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie

i serdecznie zapraszamy

do naszej szkoły.

Drodzy Ósmoklasiści,

jestem przekonana, że po zapoznaniu się z niezwykle atrakcyjną i bogatą ofertą edukacyjną naszej szkoły bez wahania zdecydujecie się przyjść do nas.

Możecie wybrać kształcenie zawodowe w Technikum nr 2 lub kształcenie ogólne w Liceum Ogólnokształcącym nr 7, możecie też zamieszkać w naszym pięknym internacie.

Czekają tu na Was świetnie przygotowani nauczyciele, odnowiona i bardzo dobrze wyposażona baza dydaktyczna oraz niezwykła atmosfera u Rejtana!

Uczniowie naszej szkoły świetnie radzą sobie w konkursach, olimpiadach, na egzaminach zawodowych i maturalnych, osiągając wysokie wyniki. Biorą udział w projektach unijnych, innowacjach oraz w życiu kulturalnym szkoły i internatu.

Będziemy na Was czekać

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Rzeszowie

Stanisława Pepera

PREZENTACJA SZKOŁY - KLIK!

Oferta edukacyjna szkoły, terminy i regulamin rekrutacji na rok szkolny 2021/2022.

Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie – Rekrutacja (zs2.rzeszow.pl)

TECHNIKUM NR 2

Zawód: technik ekonomista – prezentacja zawodu

Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie - Technik ekonomista (zs2.rzeszow.pl)

Zawód: technik rachunkowości – prezentacja zawodu

Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie - Technik rachunkowości (zs2.rzeszow.pl)

Zawód: technik logistyk – prezentacja zawodu

Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie - Technik logistyk (zs2.rzeszow.pl)

Zawód: technik spedytor – prezentacja zawodu

Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie - Technik spedytor (zs2.rzeszow.pl)

VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie - Klasa liceum z innowacją opiekuńczo-ratowniczą (zs2.rzeszow.pl)

Opinie absolwentów o naszej szkole.

Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie - Opinie o nas (zs2.rzeszow.pl)

Prezentacja internatu Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie.

Prezentacja_Internatu_ZS_nr_2_w_Rzeszowie_-_promocja_2021.pdf (zs2.rzeszow.pl)

Filmik prezentujący szkołę.

FILMIK PREZENTUJĄCY SZKOŁĘ - KLIK!

Filmiki promujące zdrowy tryb życia i aktywność fizyczną uczniów w czasie zdalnego nauczania.

1) FILMIK PIERWSZY - KLIK!

2) FILMIK DRUGI - KLIK!

3) FILMIK TRZECI - KLIK!

Mamy nadzieję, że pomożemy Wam w wyborze dalszej ścieżki kształcenia.

Życzymy powodzenia na egzaminach!

ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY

www.zs2.rzeszow.pl

Serdecznie dziękujemy wszystkim ósmoklasistom i ich rodzicom za udział w Dniu Otwartym Zespołu Szkół nr 2 i za zainteresowanie naszą szkołą. Mamy nadzieję na powtórne spotkanie we wrześniu - zapraszamy do kontynuowania nauki u „Rejtana”!

Dyrekcja i grono pedagogiczne Zespołu Szkół nr 2 im. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie

HARMONOGRAM NABORU DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Lp.

Czynność

Data rozpoczęcia

Data

zakończenia

1.

Wprowadzenie do systemu oferty edukacyjnej.

19.04.2021

07.05.2021

2.

Weryfikacja oferty edukacyjnej i jej publikacja;

uruchomienie kanału Kandydat.

10.05.2021

3.

Składanie wniosków przez kandydatów w szkołach pierwszego wyboru.

17.05.2021

21.06.2021

godz. 15.00

4.

Składanie wniosków przez kandydatów w szkołach dwujęzycznych, oddziałach dwujęzycznych, oddziałach wojskowych oraz w oddziałach prowadzących szkolenie sportowe.

31.05.2021
godz. 15:00

5.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach

17.05.2021

24.06.2021

godz. 15.00

6.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.

17.05.2021

26.07.2021

7.

Podanie do publicznej wiadomości terminu przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

do 14 maja 2021

8.

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych;

w tym: prób sprawności fizycznej i sprawdzianu kompetencji językowych.

1.06.2021

14.06.2021

(II termin: do 8.07.2021)

9.

Wprowadzenie wyników sprawdzianów uzdolnień kierunkowych.

1.06.2021

16.06.2021

10.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną pozytywnych wyników sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

17.06.2021

(II termin 9.07.2021)

11.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

25.06.2021

14.07.2021

godz. 15.00

12.

Złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje.

25.06.2021

14.07.2021

godz. 15.00

13.

Wprowadzanie przez kandydatów danych o ocenach końcoworocznych i innych osiągnięciach uwzględnianych w procesie rekrutacji.

25.06.2021

14.07.2021


godz. 15:00

14.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zmian zgłoszeń kandydatów z uwagi na zamianę szkół, do których kandyduje oraz nowych wniosków.

25.06.2021

15.07.2021

godz. 15.00

15.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgromadzonych w systemie danych o ocenach i osiągnięciach z dokumentami dostarczonymi przez kandydatów.

25.06.2021

15.07.2021

godz. 15.00

16.

Porządkowanie listy chętnych.

16.07.2021

16.07.2021

godz. 15.00

17.

Symulacja i ostateczny przydział.

19.07.2021

20.07.2021

18.

Pobranie list zakwalifikowanych do przyjęcia.

21.07.2021

godz.10.00

21.07.2021

godz.15.00

19.

Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych (zapoznanie się z wynikami naboru).

22.07.2021

22.07.2021

20.

Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (szkoły prowadzące kształcenie zawodowe).

23.07.2021

30.07.2021

godz. 15.00

21.

Pobranie list przyjętych/nieprzyjętych
oraz listy wolnych miejsc.

2.08.2021

godz. 8.00

2.08.2021
godz. 12:00

22.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych/nieprzyjętych oraz listy wolnych miejsc.

2.08.2021

do godz. 14:00

23.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 5.08.2021

24.

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

25.

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

26.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

27.

Aktualizacja danych

9.08.2021

30.09.2021

 

UWAGA! PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z KOMUNIKATEM DOTYCZĄCYH BADAŃ LEKARSKICH KANDYDATÓW DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH ZNAJDUJACYM SIĘ POD TYM LINKIEM

W roku szkolnym 2021/2022 Zespół Szkół nr 2 w Rzeszowie zaprasza do następujących klas:

 

 

Klasy

Innowacje

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym

II język obcy

Liceum Ogólnokształcące

I p

opiekuńczo-ratownicza

język angielski, matematyka, biologia

język niemiecki

Liceum Ogólnokształcące

I s

celno-skarbowa

język angielski, matematyka, geografia

język niemiecki

Technik Ekonomista

I a

celno-skarbowa

język angielski, matematyka

język niemiecki,

język włoski

Technik Ekonomista

I b

prawno-policyjna

język angielski, matematyka

język niemiecki

Technik Rachunkowości

I r

administracyjno-księgowa

język angielski, matematyka

język niemiecki

Technik

Spedytor

I d

wojskowa

język angielski, matematyka

język niemiecki

Technik

Logistyk

I f

lotnicza

język angielski, matematyka

język niemiecki

Technik

Logistyk

I c

wojskowa

język angielski, matematyka

język niemiecki,

język rosyjski

W załącznikach poniżej znajdują się aktualne dokumenty:

Wnioski o przyjęcie do szkoły można składać elektronicznie https://naborpg.resman.pl/kandydat/app/apply/index.html
lub osobiście w okienku „Rekrutacja” przy wejściu do szkoły. Tam również można pobierać skierowanie do lekarza medycyny pracy.

Zapraszamy!

Drodzy Kandydaci!

Znajdujecie się dziś w przededniu podjęcia bardzo ważnej dla Was, życiowej decyzji – wyboru szkoły. Wybór ten musi być mądry i zapewnić Wam dobry start w życie. Zachęcam Was do zapoznania się z ofertą Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie.

Zapewniamy kształcenie w ciekawych i poszukiwanych na rynku pracy zawodach, w pełni profesjonalną kadrę nauczycielską, opiekę pedagoga i psychologa, nowoczesne wyposażenie placówki oraz niepowtarzalną, przyjazną uczniowi atmosferę. Dbamy o wysoki poziom nauczania, o czym świadczą corocznie wyniki egzaminów maturalnych i egzaminów zawodowych. Realizujemy liczne projekty unijne, a uczniowie technikum mają możliwość odbycia praktyk zawodowych i staży poza granicami kraju. Nasi absolwenci dostają się na wymarzone studia i pracują w ciekawych zawodach. U nas nie tylko zdobędziecie wiedzę, ale także poszerzycie zainteresowania i rozwiniecie uzdolnienia, w czym pomogą Wam otaczający młodzież troską, życzliwi nauczyciele.

Uczniowie spoza Rzeszowa mają łatwy dojazd, a pochodzący z miejscowości położonych dalej znajdują miejsce w internacie, który szybko staje się ich drugim domem. Jesteśmy w pełni gotowi na przyjęcie Was – czekamy.

Mam nadzieję na spotkanie we wrześniu w murach naszej szkoły. Wybierzcie mądrze!

Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Tadeusza Rejtana

w Rzeszowie

mgr Stanisława Pepera

WARTO WYBRAĆ "REJTANA", BO WARTO WYBRAĆ DOBRĄ PRZYSZŁOŚĆ!!!
 
Zapraszamy!
 
Najczęściej zadawane pytania:
 

Serdecznie dziękujemy wszystkim ósmoklasistom i ich rodzicom za udział w Dniu Otwartym Zespołu Szkół nr 2 i za zainteresowanie naszą szkołą. Mamy nadzieję na powtórne spotkanie we wrześniu – zapraszamy do kontynuowania nauki u „Rejtana”!

Dyrekcja i grono pedagogiczne

Zespołu Szkół nr 2 im. Tadeusza Rejtana

w Rzeszowie

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną Zespołu Szkół nr 2 im. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie na rok szkolny 2020/2021. W załączeniu opisy zawodów.

TECHNIKUM NR 2   5-letnie

TECHNIK EKONOMISTA

TECHNIK LOGISTYK

TECHNIK SPEDYTOR

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Klasa:

Klasa:

Klasa:

Klasa

·         z innowacją administracyjno-księgową

·         / innowacją prawno-policyjną

z innowacją wojskowąlotniczą

z innowacją wojskową

z innowacją

administracyjno-księgową

VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE   4-letnie

Klasa:  

·         z innowacją opiekuńczo-ratowniczą z elementami pedagogiki, rehabilitacji 

i      i ratownictwa medycznego

 

Zapraszamy do zapoznania sie z harmonogramem rekrutacji do klas I na rok szkolny 2019/2020.