Głównej zawartości

Komunikat alertu

Ta strona korzysta z cookies. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu.

Technikum nr 2

Nauka w technikum trwa 4 lata, absolwent zdobywa tytuł technika w danym zawodzie

Technik logistyk  to nowoczesny zawód dający perspektywy pracy w wielu instytucjach i przedsiębiorstwach

Celem kształcenia w zawodzie technik logistyk jest przygotowanie absolwenta do wykonywania ważnych zadań w gospodarce, takich jak:

  • planowanie i organizowanie prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw;
  • zarządzanie zapasami,
  • organizowanie prac związanych z gospodarką magazynową,
  • zarządzanie gospodarką odpadami,
  • planowanie i organizowanie prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

Osoba zatrudniona na stanowisku logistyka zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystywaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników.

Absolwenci technikum w zawodzie technik logistyk  mogą być zatrudnieni w przedsiębiorstwach handlowych, logistycznych i spedycyjnych jako administratorzy taboru i organizatorzy transportu.

Analiza ofert pracy przedstawianych przez pracodawców wskazuje rosnące zapotrzebowanie na techników logistyków, specjalistów sprzedaży i obsługi klienta. Stanowiska logistyczne tworzone są w zasadzie w większości przedsiębiorstw, zarówno produkcyjnych, jak i usługowych.

Uczniowie w trakcie nauki w technikum  mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji:

Kwalifikacja AU.22 Obsługa magazynów

Kwalifikacja AU.32 Organizacja transportu