Głównej zawartości

Komunikat alertu

Ta strona korzysta z cookies. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu.

Technikum nr 2

Nauka w technikum trwa 4 lata, absolwent zdobywa tytuł technika w danym zawodzie

1. Technik logistyk to nowoczesny i wymagający zawód skierowany do osób przedsiębiorczych, kreatywnych, z wyobraźnią i umiejętnościami planowania oraz organizowania różnego rodzaju przedsięwzięć. Absolwenci tego kierunku są bardzo poszukiwani przez pracodawców, którzy cenią pracownika dobrze wykształconego i potrafiącego szybko reagować i dostosować się do zmieniającej się rzeczywistości.

2. Informacja dodatkowe

Uczniowie kształcący się w zawodzie Technik logistyk mają możliwość wyboru dwóch innowacji: INNOWACJA WOJSKOWA

Kształcenie młodzieży przebiega w duchu wartości patriotycznych przyczyniając się do integracji młodych ludzi ze społeczeństwem oraz przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom występującym we współczesnym świecie. Klasy tego typu wychodzą naprzeciw naturalnym potrzebom młodego człowieka: spożytkowaniu młodzieńczej energii i zapału, ciekawości, chęci przeżycia przygody, kształtowaniu tężyzny fizycznej.

Głównymi celami innowacji są:

 • stworzenie uczniom szansy poznania na etapie edukacji ponadgimnazjalnej specyfiki służby w jednostce

wojskowej;

 • integracja młodzieży z instytucjami mundurowymi działającymi na terenie naszego powiatu i

województwa;

 • wzbudzenie zainteresowania funkcjonowaniem oraz pracą ,żołnierza zawodowego,
 • wsparcie prowadzonego w szkole procesu wychowawczego poprzez współpracę z cieszącymi się

autorytetem formacjami mundurowymi;

 • promocja wartości patriotycznych;
 • rozbudzanie poszanowania dla prawa i porządku;
 • kształtowanie postawy wrażliwości na krzywdę innych i rozbudzania chęci niesienia pomocy potrzebującym.

INNOWACJA LOTNICZA

Uczniowie technikum uczący się w zawodzie technik logistyk z elementami edukacji lotniczej uczą się:

 • organizować transport lotniczy towarów;
 • sporządzać dokumentację przewozową;
 • organizować czasowe przechowywanie i magazynowanie przesyłek lotniczych;
 • organizować odprawy celne towarów i osób.

Zapoznają się także z zabezpieczeniem materiałowym lotnisk, lotniskową obsługą statków powietrznych, geografią połączeń lotniczych oraz historią lotnictwa i przemysłu lotniczego w Polsce i na Podkarpaciu.

Posiądą umiejętność planowania i   zarządzania informacją pochodzącą z różnych   źródeł   oraz

analizowania efektów procesów logistycznych, w tym procesów transportowych.

Dla realizacji powyższych działań szkoła prowadzi współpracę z:

 • Politechniką Rzeszowską
 • Portem Lotniczym w Jasionce
 • Stowarzyszeniem Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego AVIATION VALLEY
 • Przedsiębiorstwami Doliny Lotniczej
 • Fundacją Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu ”Dolina Lotnicza”.

 

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 Kwalifikacja 1: AU.22. Obsługa magazynów

Kwalifikacja 2: AU.32 Organizacja transportu

 

4. Sylwetka absolwenta (co uzyskuje uczeń kończąc szkołę w danym zawodzie, dodatkowe uprawnienia, które może uzyskać w szkole)

 

Absolwent szkoły w zawodzie technik logistyk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: przygotowywania procesu logistycznego, sporządzania dokumentów logistycznych, ustalania należności za usługi logistyczne, przygotowywania taryf przewozowych i spedycyjnych.

Potrafi organizować procesy zaopatrzenia, magazynowania, transportu i dystrybucji. Samodzielnie przygotowuje dokumenty związane z ubezpieczeniem krajowym i zagranicznym towarów i osób. Oblicza koszty dostawy i podstawowych parametrów wydajności procesów magazynowych.

Absolwenci szkoły uzyskują po zdaniu kwalifikacji zawodowych tytuł technika, a po zdaniu egzaminu maturalnego mogą podjąć studia wyższe.

5. Technik logistyk znajdzie zatrudnienie w:

Technik logistyk może podejmować pracę w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo- spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego, m. in. na stanowiskach:

 • specjalisty sprzedaży i prognozowania popytu
 • specjalisty planowania zakupów
 • specjalisty handlu elektronicznego
 • specjalisty logistyki miejskich usług infrastrukturalnych
 • specjalisty systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję
 • specjalisty gospodarki odpadami
 • specjalisty planowania produkcji i zapasów
 • specjalisty pakowania i opakowań
 • specjalisty transportu wewnętrznego
 • operatora zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie logistyczne
 • specjalisty gospodarki materiałowej.

6.  Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

 Pracownia logistyczna wyposażona jest w:

 • stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu,

projektor multimedialny,

 • drukarka,
 • stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia):
 • podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu,
 • z edytorem tekstu,
 • arkuszem kalkulacyjnym,
 • programem do tworzenia prezentacji,
 • oprogramowanie do zarządzania zapasami. MonZa Edu to oprogramowanie posiadające wiele funkcji, umożliwiających wykonanie szczegółowych analiz Zakres analiz obejmuje klasyfikację asortymentu oraz analizę zapasów. Dodatkowo MonZa Edu pozwala na wygenerowanie przejrzystych wykresów oraz tabel, na podstawie których można w łatwy sposób prezentować wyniki analiz,

 

 • oprogramowanie TransEdu. Program TransEdu, oparty na metodzie grywalizacji, pozwala zapoznać się z technologiami systemu eu, wykorzystywanego przez branżę TSL w całej Europie,
 • czytniki kodów kreskowych, dzięki którym uczniowie mają możliwość zapoznania się z urządzeniami służącymi do automatycznej identyfikacji towarów,
 • makiety urządzeń magazynowych i magazynów wykonane przez uczniów szkoły w ramach zajęć

projektowych,

 • zdalnie sterowane modele wózków widłowych, służące do symulowania rzeczywistych procesów magazynowych i transportowych,
 • wzory dokumentów magazynowych,
 • czasopisma branżowe,
 • filmy

Pracownia transportu wyposażona w:

 • stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu,

projektor multimedialny,

 • stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia):
 • podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu,
 • z edytorem tekstu,
 • arkuszem kalkulacyjnym,
 • programem do tworzenia prezentacji,
 • pakiet programów do obsługi transportu, w tym oprogramowanie umożliwiające: planowanie i monitorowanie systemów transportowych, rozliczanie usług transportowych, prowadzenie ewidencji i wykorzystania środków transportu,
 • oprogramowanie umożliwiające korzystanie z topograficznej mapy Polski w wersji elektronicznej, modele środków transportu wewnętrznego i zewnętrznego,
 • plansze poglądowe,
 • czasopisma branżowe,
 • filmy dydaktyczne,
 • wzory dokumentów transportowych;

Uczniowie mają również dostęp do biblioteki, która wyposażona jest w bogaty, fachowy księgozbiór

oraz stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu.