Plan godzin jest dostępny w e-dzienniku i na tablicy ogłoszeń w szkole.