Głównej zawartości

Komunikat alertu

Ta strona korzysta z cookies. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu.

Wyniki egzaminów (świadectwa) zostaną przekazane uczniom w pierwszym dniu nauki w sali, w której będą mieli zajęcia (środa, 02 września 2020 r.).

Ewentualny indywidualny odbiór, po wcześniejszym uzgodnieniu, w gabinecie wicedyrektora M. Płonki-Czarnoty.

Zdający, którzy nie zdali egzaminu, mogą w pierwszym tygodniu września złożyć deklarację ponownego przystąpienia do egzaminu.

Absolwenci Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie mogą odebrać świadectwa i dyplomy po wcześniejszym uzgodnieniu z sekretariatem szkoły.

Prosimy o zapoznanie się z komunikatem CKE zawierającym najaktualniejsze informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2020 oraz harmonogramem egzaminów Zespole Szkół Nr 2 w Rzeszowie

1)  HARMONOGRAM EGZAMINÓW Z KWALIFIKACJI (załącznik) 

2) Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

(załącznik)

3) Komunikat w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów w 2020 roku (Formuła 2017) 

 

W razie wątpliwości uczniowie kontaktują się z wychowawcami, natomiast absolwenci z wcześniejszych lat z sekretariatem.

EGZAMINY Z KWALIFIKACJI SESJA CZERWIEC 2018 r.

EGZAMIN PISEMNY

EGZAMIN PRAKTYCZNY

19.06.2018 r.

26.06.2018 r.

Nr kwlf.

Godz.

Sala

Skład Komisji

Podpis

Nr kwlf.

Godz.

Sala

Skład Komisji

Podpis

 

 

A.30

10.00

Aula

x

 

A.30

16.00

Aula

X

 

103

X

 

104

X

 

103

X

 

A.28

10.00

112

X

 

REZERWA

X

 

REZERWA

X

 

A.31

9.00

Aula

X

 

104

X

 

 

 

 

 

 

A.31

12.00

113

X

 

A.28

9.00

112

X

 

A.29

13.00

103

X

 
 

114

X

 

A.32

13.00

Aula

X

 
 

115

X

 

REZERWA

x

 
 

116

X

 

x

x

x

x

 
 

117

X

 

x

x

x

x

 

A.36

12.00

216

X

 

x

x

x

x

 

A.32

14.00

19

x

 

x

x

x

x

 

REZERWA

   

x

x

x

x

 

EGZAMIN PRAKTYCZNY

EGZAMIN PRAKTYCZNY

25.06.2018 r.

27.06.2018 r.

Nr kwlf.

Godz.

Sala

Skład Komisji

Podpis

Nr kwlf.

Godz.

Sala

Skład Komisji

Podpis

 

 

A.36

9.00

201

x

 

 

 

A.35

9.00

202

x

 

REZERWA :x

 

REZERWA: x

 

Zapraszamy do zapoznania się z następującymi informacjami:

1. Informacje o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/

2. Komunikat w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów w 2019 roku.

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20180809_Harmonogram_egzamin%C3%B3w_w_2019_r_EPKwZ.pdf

3. Komunikat MEN w sprawie olimpiad i turniejów.

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/komunikat-men-2018-2019.pdf

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 10 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2018 roku:

Informacja o Sposobie Organizacji I Przeprowadzania Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie