Drukuj

W dniach od 15 do 18 października uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, w tym roku odbywającego się pod hasłem „Bądź architektem swojego szczęścia”.
Uczniowie klas programowo najwyższych mieli możliwość spotkania z pracownikami Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej przy OHP, Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Biura Karier WSPiA w Rzeszowie.

Głównym celem podejmowanych działań było to, by poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy było powszechne, znane i rozumiane.
W przyszłości część osób uczestniczących w spotkaniach podejmie pracę. Wychodząc więc naprzeciw oczekiwaniom młodych ludzi pośrednicy pracy MBP Rzeszów zapoznali osoby uczestniczące w spotkaniu z aktualnymi ofertami pracy w kraju i za granicą. Zainteresowani mieli również możliwość wypełnienia ankiet poszukującego pracy oraz zapoznania się z działalnością Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej. Spotkanie dało również możliwość rozpowszechniania wśród młodzieży informacji o Elektronicznym Centrum Aktywizacji Młodzieży ECAM oraz o funkcjonowaniu sieci EURES.
Młodzież musi pamiętać o tym, że podejmowanie pracy poza granicami naszego kraju wiąże się z różnego rodzaju ryzykiem. Korzystanie z niesprawdzonych i niepewnych ofert pracy może stać się dla młodego człowieka zagrożeniem. Sprawcy przemocy stosują różnorodne techniki wywierania wpływu na swoje ofiary. Aby uświadomić i uchronić młodych ludzi przed czyhającymi na nich niebezpieczeństwami MBP Rzeszów podczas organizowanych spotkań prowadziła prezentację filmu „Handel ludźmi” który, przedstawiał młodzieży czyhające na nią zagrożenia.
Wejście na rynek pracy jest ważnym etapem w życiu młodego człowieka, do którego trzeba się odpowiednio przygotować, dlatego też informacje dotyczące sposobów poruszania się po współczesnym rynku pracy i metod poszukiwania zatrudnienia, niewątpliwie przydadzą się wkraczającym na rynek pracy.
Tematy poruszane na zajęciach dotyczyły także „Sztuki autoprezentacji” „Operacji Start Up”, "Kształcenie - zawód - kariera", "Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy", "Badanie predyspozycji zawodowych w oparciu o KWESTIONARIUSZ ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH.
Spotkania zorganizowane w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery były doskonałą okazją do bezpośredniego kontaktu z pracownikami OHP, WUP i Bira Karier WSPiA, którzy zapoznali młodzież ze sposobami zdobycia zatrudnienia na lokalnym rynku pracy i przedstawili czynniki istotne w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Podczas spotkań młodzież miała również okazję zapoznania się z możliwościami podniesienia swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w projektach i szkoleniach organizowanych przez OHP.