Drukuj

W dniach 7-8 marca 2018 r. w gmachu Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Minimalizacja ryzyka czy ryzyko minimalizacji – jak uczyć o ubezpieczeniach społecznych”. Konferencję zorganizował Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

Wśród uczestników znaleźli się Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska, eksperci w dziedzinie ubezpieczeń społecznych (prawnicy, ekonomiści, socjologowie i reprezentanci innych dziedzin nauki) oraz innowatorzy edukacji (m.in. czołowi w Polsce eksperci w dziedzinie wykorzystania gier komputerowych i multimediów w edukacji).

Wśród poruszanej tematyki znalazły się takie zagadnienia jak:

- Nowoczesne technologie i nowe podejście do upowszechniania wiedzy

- Przegląd badań dotyczących wiedzy i postaw Polaków wobec ubezpieczeń społecznych

- Nowoczesne zarządzanie biznesem

- Edukacja zgodna z duchem czasów

- Ubezpieczenia społeczne w edukacji szkolnej w świetle nowej podstawy programowej

- Edukacja przyszłości

Nauczyciele, pracownicy ZUS oraz obecni uczniowie wzięli udział w warsztatach „Jak powinna wyglądać edukacja o ubezpieczeniach społecznych”. Była możliwość wymiany poglądów, spostrzeżeń i podzielenia się własnymi doświadczeniami. Nasza szkołę reprezentowało dwóch nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Konferencji towarzyszyła wystawa „Rzeczpospolita ubezpieczonych. Historia Ubezpieczeń Społecznych w Polsce w latach 1918-2018” pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.