Drukuj

26 października 2017 r. odbyła się w Rzeszowie Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów i Nauczycieli Szkół imienia Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego zatytułowana: „Etos Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego inspiracją do wychowania młodego pokolenia”.

Małgorzata Rauch, Podkarpacki Kurator Oświaty, w zaproszeniu skierowanym do gości zapisała m.in.: „Dorobek wychowawczy szkół nazywanych imieniem tych dwóch Wielkich Polaków to szansa, by wskazać innym inspiracje do wychowania młodego pokolenia i zachęcić do czerpania z pedagogiki wychowania i myśli autorytetów. Tak chcemy także budować etos Karola Wojtyły oraz Stefana Wyszyńskiego dla przyszłych pokoleń - poprzez edukację oraz pracę z młodzieżą. Wydarzenie będzie także okazją do intensywnej integracji i współpracy środowisk szkolnych, pedagogicznych i kulturalnych. Spuścizna obu postaci jest bowiem nie tylko istotnym dziedzictwem intelektualnym i duchowym dla Polski, ale wymaga również ciągłego wysiłku oraz refleksji w celu jej upowszechniania. Chcemy też, aby spotkanie to wzmocniło myślenie o osobie Ojca Świętego w kategorii odczytywania na nowo Jego etosu, utrwalania go w polskim społeczeństwie na następne lata oraz ukazywało kardynała Stefana Wyszyńskiego jako patrona, którego myśli mogą być inspiracją do wychowania młodzieży”.

Program konferencji przewidywał dwie części. Pierwsza odbywała się w par. pw. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. Rozpoczęła ją uroczysta Msza św. pod przewodnictwem abp. Wojciecha Polaka, Prymasa Polski oraz bp. Jana Wątroby, Ordynariusza Rzeszowskiego.

W homilii abp Polak mówił: „Szkoła to szczególne miejsce kładzenia fundamentów pod przyszły gmach życia… Zarówno św. Jan Paweł II jak i ks. kard. Stefan Wyszyński byli niezwykle wrażliwi na dzieło wychowania nowych pokoleń. Prymas Tysiąclecia na postawione przez siebie pytanie: «o jakich ludzi w Polsce i na świecie chodzi?», odpowiadał: chodzi o ludzi nie tyle silnych pięścią, co mocnych sercem. Nie tyle potężnych, ile miłujących. Nie tyle głośnych, ile uspokajających. Chodzi o nowych ludzi na nowe czasy. Ludzi otwartych i twórczych zarazem, odważnych i wrażliwych, zaangażowanych i odpowiedzialnych”. Prymas Polski podkreślał potrzebę towarzyszenia młodemu człowiekowi w procesie wychowania, dawania mu niepodważalnych autorytetów. Podkreślał potrzebę służby wspólnocie szkolnej, wyczulenia na dobro Ojczyzny oraz uczenia odpowiedzialności za przyszłość.

Śpiewy podczas liturgii wykonały dwa chóry: szkolny chór z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jasionce oraz młodzieżowy chór z Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie

Druga część konferencji odbyła się w murach WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Na tę część składały się: wykład programowy Prymasa Polski abp Wojciecha Polaka i dwa panele dyskusyjne. Pierwszy zatytułowany: „Wprowadzenie w świat wartości – w centrum uwagi współczesnej edukacji” oraz „Współczesne dylematy wychowania do wartości”. Ponadto uczestnicy konferencji wysłuchali świadectwa o Helenie Kmieć wolontariuszce, absolwentce szkoły im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Libiążu oraz zapoznali się z przykładami działań wychowawczych szkół inspirowanych etosem prezentowanych Patronów.

Konferencję zakończyło rozdanie nagród laureatom Wojewódzkiego Konkursu Podkarpackiego Kuratora Oświaty „Nauczyciel wychowujący do wartości”.

Organizatorem wydarzenia byli: Podkarpacki Kurator Oświaty, Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Centrum Myśli Jana Pawła II. Patronat honorowy nad konferencją objęli: Prymas Polski Arcybiskup Wojciech Polak, Ordynariusz Rzeszowski Biskup Jan Wątroba oraz Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska.

Ks. Krzysztof Cieśla

Fot. ks. Krzysztof Cieśla/ Bartosz Selwa