Drukuj

20 stycznia 2016 roku w auli Uniwersytetu Rzeszowskiego przy al. Rejtana odbyła się konferencja naukowa zatytułowana: „Przedchrzcielne przenikanie chrześcijaństwa na ziemie polskie”. Była to pierwsza z piętnastu zaplanowanych sesji w ramach odchodów 1050. Rocznicy Chrztu Polski.

Podczas konferencji wygłoszono cztery referaty. Pierwszy z nich wygłosiła prof. dr hab. Diana Gergova, pracownik naukowy Narodowego Instytutu Archeologicznego Bułgarskiej Akademii Nauk i wykładowca Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Temat wystąpienia prof. Gregovej brzmiał: „O szczątkach Jana Chrzciciela na wyspie św. Jana w Bułgarii. Badania archeologiczne i interdyscyplinarne”.

Temat drugiego referatu podejmował zagadnienie: „«Przedchrzcielne» przenikanie chrześcijaństwa na ziemie polskie – pytania bez odpowiedzi?”. Referat wygłosił prof. dr hab. Michał Parczewski, archeolog specjalizujący się w początkach kultury słowiańskiej w Polsce, wczesnośredniowiecznym osadnictwie w Karpatach, związany z Zakładem Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowożytnych w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutem Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytutem Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W kolejnym wystąpieniu prof. dr hab. Jerzy Strzelczyk, historyk-mediewista specjalizujący się m.in. w początkach państwa polskiego przez wiele lat związany z Instytutem Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, obecnie wykładowca Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Żarach, zaprezentował zagadnienie: „Drogi i bezdroża chrystianizacji świata słowiańskiego”.

W ostatnim referacie prof. dr hab. Leszek Słupecki, mediewista specjalizujący się w historii i archeologii średniowiecza, historii religii pogańskich oraz skandynawistyce, skupił się wokół tematu: „Czy w 968 roku Polacy byli poganami?”.

Panel dyskusyjny zakończył część referatową.

W ramach pierwszej sesji w parafii akademickiej pw. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie odbył się koncert polskich kolęd i pastorałek w wykonaniu Chóru Wydziału Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Filharmonii Podkarpackiej pod dyrekcją Katarzyny Sobas-Klocek.

Komitet Honorowy nad wydarzeniem objęli: abp Celestino Migliore – nuncjusz apostolski, abp Józef Michalik – metropolita przemyski, abp Mieczysław Mokrzycki – metropolita lwowski, abp Eugeniusz Popowicz – metropolita archieparchii przemysko-warszawskiej, bp Jan Wątroba – biskup rzeszowski, bp Krzysztof Nitkiewicz – biskup sandomierski, bp Marian Rojek – biskup zamojsko-lubaczowski, bp Andrzej Jeż – biskup tarnowski, Marek Kuchciński – Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Aleksander Bobko – Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki, Władysław Ortyl – Marszałek Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Sylwester Czopek – Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W konferencji wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie.

ks. Krzysztof Cieśla
fot. ks. Krzysztof Cieśla