Głównej zawartości

Komunikat alertu

Ta strona korzysta z cookies. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu.

Technikum nr 2

Nauka w technikum trwa 4 lata, absolwent zdobywa tytuł technika w danym zawodzie

PREZENTACJA ZAWODU - PLIK

1. Technik ekonomista to zawód dający szerokie możliwości samorealizacji i rozwoju osobistego. Edukacja ekonomiczna nie tylko otwiera wiele drzwi przyszłej kariery zawodowej, ale pozwala podejmować trafne decyzje w życiu codziennym. Absolwenci tego zawodu są solidnie przygotowani do podjęcia pracy u pracodawcy, jak również do samozatrudnienia. To ludzie świadomi swojej wiedzy i posiadanych umiejętności oraz cechujący się uniwersalnością i elastycznością w stosunku do otaczającej ich rzeczywistości.

2. Informacja dodatkowe

W celu rozszerzenia i uatrakcyjnienia podstawy programowej nauka będzie odbywać się

w klasach:

 • z innowacją administracyjno - księgową
 • z innowacją prawno - policyjną
 • z innowacją służby celno - skarbowe

 

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

Kwalifikacja 1: AU.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

Kwalifikacja 2: AU.36. Prowadzenie rachunkowości

 

4. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik ekonomista będzie przygotowany do

wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 1. planowania i prowadzenia działalności gospodarczej;
 2. obliczania podatków;
 3. prowadzenia spraw kadrowo - płacowych;
 4. prowadzenia rachunkowości;
 5. wykonywania analiz     i    sporządzania    sprawozdań   z    działalności       podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;

5. Technik ekonomista znajdzie zatrudnienie:

 1. w administracji państwowej
 2. prowadząc i rozliczając własną firmy
 3. jako asystentka dyrektora
 4. jako pracownik działu kadr i płac (np. specjalista kadr i płac)
 5. jako księgowy (np.   specjalista    księgowości,   menedżer ds.   finansowych; specjalista ds. zarządzania firmą) w zakresie:
  • prowadzenia ksiąg rachunkowych
  • prawidłowego i terminowego sporządzania deklaracji PIT, CIT i VAT, ZUS, GUS
  • zarządzania kontaktami z instytucjami finansowymi (US, ZUS, NBP, GUS)
  • sporządzania analiz finansowych
 6. przy prowadzeniu rozliczeń w biurze rachunkowym
 7. przy prowadzeniu biura obsługi klienta (np. specjalista marketingu)

 

 1. przy prowadzeniu gospodarki magazynowej (np. specjalista gospodarki magazynowej i administracji)

Miejsca pracy dla technika ekonomisty: urzędy administracji, urzędy skarbowe, biura księgowe, banki, sekretariaty, biura maklerskie, agencje celne, stowarzyszenia, fundacje, towarzystwa ubezpieczeniowe, własna firma o charakterze produkcyjnym, usługowych lub handlowym.

Praktyka zawodowa

W trakcie nauki uczniowie odbywają praktykę zawodową w wymiarze 6 tygodni, w trakcie

której zdobywają umiejętności:

 • Obsługi klienta    w    instytucjach    administracyjnych    i    sekretariacie      jednostki organizacyjnej (połączoną z treningiem załatwiania różnych spraw w urzędach)
 • Prowadzenia spraw     finansowo-księgowych    i    kadrowo-płacowych    w    jednostce

organizacyjnej z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego.

Uczniowie      technikum     ekonomicznego     odbywają     praktyki     w     urzędach,    biurach

rachunkowych, zakładach przemysłowych i szkołach (w działach finansowo - księgowych).

Możliwości rozwoju ucznia

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista po potwierdzeniu kwalifikacji AU.36. Prowadzenie rachunkowości może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rachunkowości, po potwierdzeniu kwalifikacji AU.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych.

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Zespół Szkół Nr 2 im. Tadeusza Rejtana posiada doskonale wyposażone sale,

dzięki którym nauka odbywa się w komfortowych warunkach w pracowniach:

 • Komputerowych
 • Zawodowych
 • Centrum Informacji Multimedialnej
 • Pracownie Wychowania Fizycznego (sala gimnastyczna, orbitrek, siłownia)

Szkoła dysponuje sześcioma nowoczesnymi pracowniami komputerowymi.

Pracownie zawodowe kształcące umiejętności praktyczne uczniów.

Centrum Informacji Multimedialnej

To miejsce gdzie można przeszukać zasoby biblioteki oraz Internetu w poszukiwaniu

potrzebnych informacji.

Pracownie Wychowania Fizycznego (sala gimnastyczna, orbitrek, siłownia)

Szkoła posiada nowoczesny kompleks boisk szkolnych. W skład kompleksu wchodzą: boisko do piłki nożnej o długości 40 m, boisko do piłki siatkowej, boisko do piłki siatkowej plażowej, dwutorowa bieżnia oraz korty tenisowy. Pokryte są one bezpieczną, syntetyczną nawierzchnią tartanową. Młodzież naszej szkoły będzie mogła w różnorodny sposób rozwijać swoją aktywność fizyczną podczas lekcji wychowania fizycznego, jak i w kołach zainteresowań.

 

Orbitrek, Siłownia

Sala wyposażona w orbitreki, służące do treningu tlenowego, umożliwiające zaangażowanie w ruch zarówno dolnych jak i górnych partii ciała. Doskonale wyposażona szkolna siłownia. Można trenować swoją kondycję rekreacyjnie jak i wyczynowo w komfortowych warunkach.

Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza Rejtana - SZKOŁĄ INNOWACJI

 Klasa z innowacją administracyjno – księgową – w klasach z tą innowacją prowadzone są

dodatkowe formy kształcenia w postaci: wykładów, warsztatów, wizyt studyjnych.

Szkoła współpracuje z Biurami Rachunkowymi, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce

 1. Rzeszów, z Uczelniami Wyższymi w Rzeszowie: Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Rzeszowski, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, z Sądem Rejonowym w Rzeszowie, z urzędami: ZUS, PIP, Urząd Skarbowy.

Klasa z innowacją prawno-policyjną - W klasie prawno-policyjnej poza realizacją przedmiotów z zakresu kształcenia ekonomicznego   odbywają się zajęcia z samoobrony i strzelectwa, a także spotkania z policjantami, prawnikami i specjalistami z wielu dziedzin związanych z pracą policjanta.

 

Internat przy Zespole Szkół nr 2 w Rzeszowie

W internacie, w pierwszej kolejności, mają zagwarantowane zakwaterowanie uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie. Na terenie Internatu znajduje się: 126 miejsc noclegowych w pokojach 3-osobowych, stołówka, sala komputerowa oraz świetlica z aneksem kuchennym, w której można spędzać czas wolny. Mieszkańcy Internatu mogą ponadto korzystać ze szkolnej siłowni i sali gimnastycznej oraz z kompleksu boisk sportowych należących do Szkoły.