Głównej zawartości

Komunikat alertu

Ta strona korzysta z cookies. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu.

Technikum nr 2

Nauka w technikum trwa 4 lata, absolwent zdobywa tytuł technika w danym zawodzie

Jako technik ekonomista będziesz umiał:

-   prowadzić rachunkowość
-   wykonywać czynności analityczne
-   dokonywać rozliczeń finansowych oraz kontroli dokumentów księgowych
-   sporządzać sprawozdania finansowe
-   przechowywać dokumentację księgową
-   prowadzić korespondencję handlową i służbową
-   przygotowywać i prowadzić spotkania służbowe
-   obsługiwać sprzęt i urządzenia techniki biurowej
-   sporządzać biznes plan oraz plan małego przedsiębiorstwa
-   obliczać zobowiązania podatkowe
-   wykorzystywać w pracy programy komputerowe: kadrowo-płacowe, finansowo-księgowe
oraz sprzedażowo-magazynowe
-   stosować instrumenty marketingu w przedsiębiorstwie
-   wykonywać czynności analityczne

Ten szeroki zakres umiejętności zdobędziesz realizując podstawę programową technika ekonomisty, która pozwoli na uzyskanie dwóch kwalifikacji w zawodzie:

Kwalifikacja AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
Kwalifikacja AU.36 Prowadzenie rachunkowości

W celu rozszerzenia i uatrakcyjnienia podstawy programowej nauka będzie odbywać się w klasach:

- z innowacją administracyjno - księgową

- z innowacją prawno - policyjną

- z innowacją służby celno - skarbowe