Drukuj

Zespół Szkół Nr 2 w Rzeszowie dziękuje za udział w projekcie „Uliczna gra z Ekonomikiem z ZS2”.
W projekcie udział wzięło 26 zespołów z 9 szkół z województwa podkarpackiego. Uczniowie w 4-osobowych grupach wykonywali szereg poleceń w 6 punktach kontrolnych zlokalizowanych na terenie Miasta Rzeszowa.
Tematyka zadań związana była z przedmiotem działania takich instytucji jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowy Bank Polski, Urząd Skarbowy, Urząd Statystyczny, Wydział Spraw Obywatelskich i Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Urzędu Miasta Rzeszowa.


Dla niektórych uczestników były to całkiem nowe zagadnienia (w grze udział brali również uczniowie liceum ogólnokształcącego). Dla pozostałych było to ugruntowanie wiedzy i umiejętności nabytych w szkole.
Część uczniów biorących udział w projekcie zgodnie podkreślała, że był to ich pierwszy kontakt z instytucjami otoczenia podmiotu gospodarczego. Większość z nich zadeklarowała chęć udziału w kolejnej edycji projektu. I chociaż główne nagrody zdobyły zespoły, które jako pierwsze wykonały zadania i powróciły z wypełnioną kartą uczestnictwa do punktu początkowego – pozostali uczestnicy również zostali nagrodzeni.
Projekt realizowany był przy współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.
Serdeczne podziękowania kierujemy do Przedstawicieli poszczególnych instytucji, którzy z dużym entuzjazmem odnieśli się do pomysłu realizacji gry i wyrazili zgodę na zlokalizowanie Punktów Kontrolnych. Dzięki temu uczniowie mogli wykonać zadania korzystając z informacji pozyskanych od specjalistów w danej dziedzinie.
Dziękujemy Państwa uczniom za zaangażowanie a opiekunom za sprawowanie opieki i umożliwienie im udziału w ekonomicznej grze ulicznej.

Organizatorzy
Zespół Szkół Nr 2 w Rzeszowie