Głównej zawartości

Komunikat alertu

Ta strona korzysta z cookies. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu.

Planowane rozpoczęcie rekrutacji na staże dla uczniów w terminie od dnia 15.03.2018 do 30.03.2018 r.

Uczniowie składają wypełnione i podpisane przez siebie oraz w przypadku uczniów niepełnoletnich także przez rodziców lub opiekunów prawnych następujące załączniki:

  • Załącznik nr 2 – Formularz rekrutacyjny (obowiązkowy).
  • Załącznik nr 3 - Deklaracja uczestnictwa (obowiązkowy).
  • Załącznik nr 4 - Oświadczenie uczestnika (obowiązkowy).
  • Załącznik nr 5-  Oświadczenie o dochodach (obowiązkowy).
  • Załącznik nr 6 - Oświadczenie o niepełnosprawności (składają jeśli dotyczy).
  • Informację o numerze rachunku bankowego
  • Oświadczenie na potrzeby zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty muszą być podpisane przez ucznia, a w przypadku ucznia niepełnoletniego również przez jego rodzica lub opiekuna prawnego.

Uczniowie nie składają podpisanych Regulaminów, muszą się zapoznać z jego treścią (bo podpisują takie oświadczenie na formularzu rekrutacyjnym), ale nie wymagamy żeby je drukowali i składali podpisane.

Proszę o czytelne wpisywanie danych oraz ich sprawdzenie (zwłaszcza numerów PESEL).