Drukuj

W związku ze zbliżającymi się terminami odbywania staży zawodowych w ramach projektu, informujemy, że na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń zamieszczone są wszystkie dokumenty związane z wypłatą stypendium stażowego oraz refundacją kosztów dojazdu.

Zasady wypełniania tych dokumentów zostaną omówione na spotkaniu w najbliższy poniedziałek (5 czerwca 2017 r.).

Szczegółowe informacje dotyczące spotkania - na tablicy ogłoszeń.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją.