Głównej zawartości

Komunikat alertu

Ta strona korzysta z cookies. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu.

Rekrutacja trwa od 29.03.2017 r. do 21.04.2017 r.

Uczniowie składają wypełnione i podpisane przez siebie oraz w przypadku uczniów niepełnoletnich także przez rodziców lub opiekunów prawnych następujące załączniki:

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty muszą być podpisane przez ucznia, a w przypadku ucznia niepełnoletniego również przez jego rodzica lub opiekuna prawnego.

Uczniowie nie składają podpisanych Regulaminów, muszą się zapoznać z jego treścią (bo podpisują takie oświadczenie na formularzu rekrutacyjnym).

Inne dokumenty: