Drukuj

W związku z planowanym rozpoczęciem rekrutacji na staże dla uczniów od dnia 01.03.2018 do 10.03.2018 r. w załącznikach znajdują się niezbędne dokumenty rekrutacyjne:

 1. Zarządzenie Prezydenta i Regulamin rekrutacji.
 2. Załącznik nr 1 - Wykaz szkół.
 3. Załącznik nr 2 - Formularz rekrutacyjny.
 4. Załącznik nr 3 - Deklaracja uczestnictwa.
 5. Załącznik nr 4 - Oświadczenie uczestnika.
 6. Załącznik nr 5-  Oświadczenie o dochodach.
 7. Załącznik nr 6 - Oświadczenie o niepełnosprawności.
 8. Załącznik nr 7 - Protokół Komisji Rekrutacyjnej.
 9. Załącznik nr 7A - Lista osób zakwalifikowanych.
 10. Załącznik nr 7B - Lista rezerwowa.
 11. Załącznik nr 8 - Rezygnacja z udziału w stażu/praktyce zawodowej.
 12. Informacja o numerze rachunku bankowego.
 13. Oświadczenie na potrzeby zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.

Uczniowie składają wypełnione i podpisane przez siebie oraz w przypadku uczniów niepełnoletnich także przez rodziców lub opiekunów prawnych następujące załączniki:

 1. Załącznik nr 2 – Formularz rekrutacyjny (obowiązkowy).
 2. Załącznik nr 3 - Deklaracja uczestnictwa (obowiązkowy).
 3. Załącznik nr 4 - Oświadczenie uczestnika (obowiązkowy).
 4. Załącznik nr 5-  Oświadczenie o dochodach (obowiązkowy).
 5. Załącznik nr 6 - Oświadczenie o niepełnosprawności (składają jeśli dotyczy).
 6. Informację o numerze rachunku bankowego.
 7. Oświadczenie na potrzeby zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty muszą być podpisane przez ucznia, a w przypadku ucznia niepełnoletniego również przez jego rodzica lub opiekuna prawnego.

Uczniowie nie składają podpisanych Regulaminów, muszą się zapoznać z jego treścią (podpisują oświadczenie na formularzu rekrutacyjnym).

Prosimy o czytelne wpisywanie danych oraz ich sprawdzenie (zwłaszcza numerów PESEL, bo to jest niezbędne na potrzeby zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz nr telefoniczny).

Przypominamy, że w praktyce zawodowej i stażu zawodowym realizowanym w roku szkolnym 2018/2019r. mogą wziąć udział tylko uczniowie, którzy nie uczestniczyli w praktykach zawodowych i stażach zawodowych w roku szkolnym 2017 i 2018 r.