Głównej zawartości

Komunikat alertu

Ta strona korzysta z cookies. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu.

LEKTURY OBOWIĄZKOWE DLA ZAKRESU PODSTAWOWEGO I ROZSZERZONEGO, TZW. „Z GWIAZDKĄ”

Bogurodzica

Lament świętokrzyski

Adam Mickiewicz – Dziadów cz. III

Adam Mickiewicz – Pan Tadeusz

Bolesław Prus – Lalka

Stanisław Wyspiański – Wesele

Bruno Schulz – wybrane opowiadanie

Witold Gombrowicz – Ferdydurke

LEKTURY, SPOŚRÓD KTÓRYCH WYBIERA NAUCZYCIEL

  1. ZAKRES PODSTAWOWY

Teksty poznawane w całości:

Sofokles – Antygona lub Król Edyp

Mikołaj Sęp Szarzyński – wybrane sonety

William Szekspir – Makbet lub Hamlet

Adam Mickiewicz – wybrane sonety i inne wiersze (w tym Romantyczność)

Juliusz Słowacki – wybrane wiersze

Cyprian Kamil Norwid – wybrane wiersze

Fiodor Dostojewski – Zbrodnia i kara lub Łagodna

Joseph Conrad – Jądro ciemności

Jan Kasprowicz – wybrane wiersze

Kazimierz Przerwa-Tetmajer – wybrane wiersze

Leopold Staff – wybrane wiersze

Władysław Stanisław Reymont – Chłopi (tom I – Jesień)

Stefan Żeromski – Ludzie bezdomni, Wierna rzeka, Echa leśne lub Przedwiośnie

Bolesław Leśmian – wybrane wiersze

Julian Tuwim – wybrane wiersze

Jan Lechoń – wybrane wiersze

Julian Przyboś – wybrane wiersze

Józef Czechowicz – wybrane wiersze

Konstanty Ildefons Gałczyński – wybrane wiersze

Jarosław Iwaszkiewicz – wybrane opowiadanie

Tadeusz Borowski – wybrane opowiadanie

Krzysztof Kamil Baczyński – wybrane wiersze

Tadeusz Różewicz – wybrane wiersze

Czesław Miłosz – wybrane wiersze

Wisława Szymborska – wybrane wiersze

Zbigniew Herbert – wybrane wiersze

Ewa Lipska – wybrane wiersze

Adam Zagajewski – wybrane wiersze

Stanisław Barańczak – wybrane wiersze

Miron Białoszewski – wybrane utwory

Stanisław Ignacy Witkiewicz – wybrany dramat

Sławomir Mrożek – wybrany dramat

Tadeusz Różewicz – wybrany dramat

Maria Kuncewiczowa – Cudzoziemka

Zofia Nałkowska – Granica

Józef Mackiewicz – Droga donikąd

Stanisław Lem – Solaris

Julian Stryjkowski – Austeria

Tadeusz Konwicki – Kronika wypadków miłosnych

Franz Kafka – Proces

Albert Camus – Dżuma

George Orwell – Rok 1984

Isaac Bashevis Singer – Sztukmistrz z Lublina

Gabriel Garcia Marquez – Sto lat samotności

Umberto Eco – Imię róży

Teksty poznawane w całości lub w części:

wybór mitów

Dzieje Tristana i Izoldy

Miguel Cervantes – Don Kichote

Jan Chryzostom Pasek – Pamiętniki

Ignacy Krasicki – wybrana satyra lub Monachomachia

Adam Mickiewicz – Dziady, cz. IV

Juliusz Słowacki – Kordian

Irit Amiel – wybrane opowiadanie z tomu Osmaleni

Hanna Krall – Zdążyć przed Panem Bogiem

Gustwa Herling-Grudziński – Inny świat

Ryszard Kapuściński – Podróże z Herodotem

Biblia

Inne:

wybrane filmy z twórczości polskich reżyserów (np. Krzysztofa Kieślowskiego, Andrzeja Munka, Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Zanussiego)

homilia Jana Pawła II wygłoszona 2 czerwca 1979 roku w Warszawie na Placu Zwycięstwa (Piłsudskiego) – nagranie telewizyjne

  1. ZAKRES ROZSZERZONY

Teksty poznawane w całości:

Teksty określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

Horacy – wybrane liryki

Jan Kochanowski – Treny (jako cykl poetycki)

Daniel Naborowski – wybrane wiersze

Jan Andrzej Morsztyn – wybrane wiersze

wybrany wiersz z romantycznej poezji europejskiej

Juliusz Słowacki – Kordian

Juliusz Słowacki – Fantazy

Zygmunt Krasiński – Nie-Boska komedia

Honoriusz Balzak – Ojciec Goriot

Emil Zola – Nana

Gustaw Flaubert Pani Bovary

Stanisław Ignacy Witkiewicz – Szewcy

Gustaw Herling-Grudziński – wybrane opowiadanie

Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata

wybrana powieść lub zbiór opowiadań z XX lub XXI w. (np. Marii Dąbrowskiej, Zofii Nałkowskiej, Marii Kuncewiczowej, Józefa Wittlina, Józefa Mackiewicza, Juliana Stryjkowskiego, Andrzeja Kuśniewicza, Tadeusza Konwickiego, Stanisława Lema, Wiesława Myśliwskiego, Marka Nowakowskiego, Jerzego Pilcha, Olgi Tokarczuk, Stefana Chwina, Pawła Huellego)

wybrana powieść (lub zbiory opowiadań) dwudziestowiecznych autorów z literatury światowej (np. Franza Kafki, Thomasa Manna, Vladimira Nabokova, Alberta Camusa, Isaaca Bahevisa Singera, Johna Steinbecka, Kurta Vonneguta, Gabriela Garcii Marqueza, Günthera Grassa, Umberto Eco, Milana Kundery)

wybrane wiersze dwudziestowiecznych poetów polskich (innych niż wymienieni na poziomie podstawowym)

Teksty poznawane w całości lub w części

Teksty określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

wybrany esej Mieczysława Jastruna lub Zygmunta Kubiaka poświęcony kulturze antycznej

Dante Alighieri – Boska komedia

Johann Wolfgang Goethe – Faust

Czesław Miłosz – wybrany esej

Zbigniew Herbert – wybrany esej

inny esej autora polskiego (np. Kazimierza Wyki, Jana Błońskiego, Marii Janion, Leszka Kołakowskiego, ks. Józefa Tischnera, Jarosława Rymkiewicza, Jerzego Stempowskiego)

wybrany reportaż autora polskiego (np. Ryszarda Kapuścińskiego, Krzysztofa Kąkolewskiego, Hanny Krall, Henryka Grynberga)

dziennik (np. Marii Dąbrowskiej, Zofii Nałkowskiej, Jarosława Iwaszkiewicza, Witolda Gombrowicza)

Jan Paweł II – Tryptyk Rzymski

Biblia

Inne:

Jak dla zakresu podstawowego, a ponadto:

wybrane filmy z klasyki kinematografii światowej (np. Ingmara Bergmana, Charlesa Chaplina, Federico Felliniego, Akiry Kurosawy, Andrieja Tarkowskiego, Orsona Wellesa)

spektakle teatralne (w tym teatru TV) – przynajmniej jeden w roku

stała lektura gazety codziennej, tygodnika opinii, miesięcznika i kwartalnika