Drukuj

Na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej jest dostępnych wiele materiałów, z których mogą korzystać maturzyści i ich nauczyciele podczas przygotowań do egzaminu maturalnego. Bardzo pomocne mogą być zbiory zadań z poszczególnych przedmiotów (TUTAJ), które zawierają od kilkudziesięciu do kilkuset zadań pogrupowanych według zagadnień tematycznych. Wiele zadań w tych zbiorach zawiera nie tylko przykładowe rozwiązania, ale również komentarze i wskazówki przydatne w samodzielnej pracy. Dostępne są również dodatkowe zbiory zadań z matematyki (TUTAJ) oraz wszystkie arkusze egzaminacyjne egzaminu maturalnego z lat 2015–2019 (TUTAJ).

Wszystkie te zadania mogą być wykorzystywane do przygotowania własnych materiałów do utrwalania i powtórek materiału oraz przygotowywania własnych miniarkuszy egzaminacyjnych. Wszystkie zadania opublikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną są częścią domeny publicznej, zatem mogą być dowolnie wykorzystywane do pracy w klasie – zadania można wybierać, łączyć w wiązki. Na stronie CKE materiały są dostępne w formacie plików pdf. Zadania można dowolnie modyfikować, zarówno co do treści, jak i formy graficznej. Na bazie doświadczeń z ubiegłych lat Centralna Komisja Egzaminacyjna opracowała również filmy dotyczące najważniejszych kwestii, w tym najczęściej popełnianych błędów, w zakresie egzaminu maturalnego z języka polskiego, biologii i chemii (TUTAJ).

Warto je obejrzeć wspólnie z uczniami oraz omówić, np. podczas wideokonferencji (jeżeli istnieje taka możliwość). CKE przygotowała również cały pakiet materiałów dotyczących części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego: zbiór zadań (TUTAJ - LINK DO MATERIAŁÓW ZNAJDUJE SIĘ NAD FILMIKIEM - LINK DO MATERIAŁÓW ZNAJDUJE SIĘ NAD FILMIKIEM) i przykładowe nagrania (TUTAJ). Wszystkie te materiały mogą służyć zarówno do pracy własnej uczniów, jak i stanowić element wykorzystywany przez nauczyciela podczas zdalnych zajęć.