Drukuj

Drodzy Rodzice, drodzy Uczniowie!

Najważniejsze jest zdrowie. Proszę o bezwzględne stosowanie się do wytycznych władz w tym zakresie.

Apelujemy o pozostanie w domach i dbanie o zdrowie swoje i bliskich.

Kontakt i współpraca szkoły z uczniami odbywają się poprzez:

- dziennik elektroniczny,

- pocztę e-mail, aplikację Microsoft Forms i aplikację Teams Microsoft na platformie Office 365,

- poczty e-mail robocze prywatne wykorzystywane do pracy w szkole,

- portale społecznościowe Facebook oraz Messenger,

- udostępnianie materiałów, zadań na wirtualnych dyskach z dostępem przez wygenerowane linki,

- informacje i ogłoszenia na stronie internetowej szkoły.

Dziękuję za współpracę i liczę na dalsze wspólnie prowadzone działania.

W najbliższych dniach wejdzie w życie rozporządzenie, które ureguluje organizację kształcenia wykorzystującego metody tzw. zdalnego nauczania, o czym niezwłocznie poinformujemy.

Życzę wszystkim dużo zdrowia, wytrwałości i pozytywnego myślenia.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor szkoły

Stanisława Pepera